De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • ouders
  • personeel
  • de lokale gemeenschap

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

 

Vanaf het schooljaar 2021/2022 is dit de samenstelling:

Oudergeleding: Annelore Nackaerts en Leen Buelens

Lokale gemeenschap: Patrick De Cauter en Anneke Janssen

Personeelsgeleding: Christine Michiels en Ellen Pelgrims

Voor het schoolbestuur zetelt Frank De Roover

 

Wenst u meer informatie of deel te nemen aan de werking, neem dan contact op met de voorzitter:

Leen Buelens: : mama van Janne en Rube

Gsm nummer : 0486/70 49 43

e-mail adres : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OF This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De vergaderdata zijn terug te vinden op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

 

VERSLAGEN SCHOOLRAAD (doorheen de jaren)