Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

De vergaderdata zijn terug te vinden op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

 

De vertegenwoordigers van de ouders en van het leerkrachtenteam worden om de vier jaar verkozen. De verkiezingen worden georganiseerd per geleding:

Voor de oudergeleding tijdens de ouderraad

Voor het personeel tijdens een personeelsvergadering

Voor de lokale gemeenschap op vraag.

 

Vanaf het schooljaar 2017/2018 is dit de nieuwe samenstelling:

Oudergeleding: An Janssen (voorzitter) en Annelore Nackaerts (secretaris)

          plaatsvervanger: Thomas Vanhoof

Lokale gemeenschap: Patrick De Cauter en Sophie Dewitte

          plaatsvervanger: Catherine Van Dessel

Personeelsgeleding: Christine Michiels en Ellen Pelgrims

Voor het schoolbestuur zetelt Gaston Jochems.

 

Wenst u meer informatie of deel te nemen aan de werking, neem dan contact op met de voorzitter: (nieuwe voorzitter vanaf oktober 2017)

An Janssen: mama van Kyra en Ninthe

Gsm nummer : 0497/25.67.28

e-mail adres : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VERSLAGEN SCHOOLRAAD (doorheen de jaren)