Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het schoolgebeuren en begeleidt de werking van de school.

Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar / Regio Keerbergen

Adres: Leuvensebaan 27; 2223 Schriek

Voorzitter: Jan de Clerck

Afgevaardigd bestuurder: Jan Bakelants (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Plaatselijke afgevaardigden: Dirk Vanhoof en Gaston Jochems (zitten tevens in de Raad van Bestuur)

 Het 
opvoedingsproject vormt onze inspiratiebron bij onze dagdagelijkse werking. De scholengroep 
vormt bestuurlijk één geheel en werkt samen op verschillende beleidsdomeinen: pedagogisch, 
administratief, ict en preventie.