Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten.

 

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk

  • Nummer ondersteuningsnetwerk: 133165
  • Officieel nummer ondersteuningsnetwerk: ONW025
  • -Ondersteuningsnetwerk: ONW Noord-Brabant

http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met het lerarenteam de ondersteuningsnoden aan. Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school.