Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. 

Onze school werkt samen met het CLB Haacht-Keerbergen.

Website: www.clbhaachtkeerbergen.be

 

Algemene gegevens:

Molenstraat 42

3140 Keerbergen

Tel. 015 50 93 20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Openingsuren:

Open elke werkdag van 8u30 tot 16u30

Op maandag tijdens schooldagen van 17u tot 19u

 

Anker CLB voor onze school: (sinds schooljaar 2019/2020)

  • Diane De Paepe

Vaak aanwezig op school op dinsdagvoormiddag

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Arts CLB:

  • Ann Briers – Schoolarts

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.