Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten.

Samen met het leerkrachtenteam en ter ondersteuning van de schoolwerking heeft onze school een actieve ouderraad. Tijdens de maandelijkse vergadering worden activiteiten en informatieavonden voorbereid, nabesproken en geëvalueerd. De ouderraad vormt de schakel tussen de ouders enerzijds en de leerkrachten en lokale directie anderzijds.

 

De ouderraad bepaalt via haar huishoudelijk reglement de wijze waarop de raad voor de volgende mandaatperiode zal samengesteld worden en staat in voor de organisatie van die samenstelling. Alle ouders worden op de hoogte gebracht en betrokken bij die samenstelling en kunnen zich kandidaat stellen. Er worden geen verkiezingen georganiseerd. Toetreding is ook in de loop van het schooljaar mogelijk.

De vergaderdata zijn terug te vinden op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

 

De namen van de leden worden vermeld op de schoolwebsite.

Onze ouderraad heeft een eigen webstek: http://parkschool-relst.be/site/ouderraad

 

Wenst u meer informatie of deel te nemen aan de werking, neem dan contact op met de voorzitter: (voorzitter sinds september 2018)

Annelore Nackaerts: mama van Leonore en Lene

Gsm nummer : 0486/65.66.61

e-mail adres : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ook tijdens de activiteiten van de ouderraad zijn er steeds vele helpende handen nodig. Als je graag een handje wil toesteken, neem dan gerust ook even contact op met de ouderraad.

 

Naast of met de ouderraad bieden nog vele andere personen zich aan voor vrijwilligerswerk. Lees-, knutsel-, chauffeur(groot)ouders begeleiden de kinderen in kleine groepjes.

De school is al onze bereidwillige ouders erg dankbaar!