De ouderraad van Parkschool Relst is een groep enthousiaste mama's en papa's die - vanuit een positieve ingesteldheid en op vrijwillige basis - met de directie, leerkrachten en kinderen samen school wil maken.

We doen dit door:

  • activiteiten te organiseren waarmee we diverse projecten in de school financieel kunnen steunen (speelboot speelplaats, fluo-jasjes ...)
  • samen met de school allerhande 'grotere activiteiten' te organiseren (schoolfeest, Quiz, ...
  • samen te werken rond inhoudelijke thema's die ouders, kinderen en de school aanbelangen (suggesties geven, vragen kunnen stellen, ...)
  • inspraak te realiseren voor de ouders in de concrete werking en organisatie van de school (via vertegenwoordiging in de schoolraad en via overleg na elke vergadering)

 

Op de vergaderingen is een afvaardiging van de school (directeur en een leerkracht) aanwezig. Dit garandeert een ideale communicatie tussen ouders en school. Bovendien is de ouderraad ook vertegenwoordigd in de schoolraad. Zo heeft de ouderraad ook een officiële stem in de besluitvorming van onze school.

 

Wens jij ook meer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren?

Dan is de ouderraad misschien iets voor jou?

We komen een keer per maand samen. Je mag gerust eens aansluiten op een vergadering om te kijken of het iets voor jou is. Geen verplichtingen.

Lid worden van de ouderraad zie je niet meteen zitten? Misschien kan je hulpouder worden? 

Als hulpouder ben je geen actief lid van de ouderraad maar help je ons wel bij het organiseren van activiteiten.

Iedereen is van harte welkom! Hoe meer (sch)ouders ... hoe beter!