Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het schoolgebeuren en begeleidt de werking van de school.

Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar / Regio Keerbergen

Adres: Leuvensebaan 27; 2223 Schriek

Voorzitter: Jan de Clerck

Afgevaardigd bestuurder: Jan Bakelants (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Plaatselijke afgevaardigden: Dirk Vanhoof en Gaston Jochems (zitten tevens in de Raad van Bestuur)

 Het 
opvoedingsproject vormt onze inspiratiebron bij onze dagdagelijkse werking. De scholengroep 
vormt bestuurlijk één geheel en werkt samen op verschillende beleidsdomeinen: pedagogisch, 
administratief, ict en preventie.

 

Scholengemeenschap “Kansrijk” is een geheel van 16 scholen die behoren tot hetzelfde schoolbestuur met zetel in Schriek. Het betreft de vrije scholen van St.-Katelijne-Waver, Rijmenam, Keerbergen, Putte, Schriek, Kampenhout, Relst, Nederokkerzeel, Heist-Goor, Houtvenne, Booischot, Tielt, Langdorp, Wolfsdonk, Scherpenheuvel en Schaffen. Het Sint-Michielsinstituut Keerbergen behoort tot de scholengemeenschap katholiek secundair onderwijs Haacht.

Onze SG telt momenteel zo’n 4500 leerlingen. Binnen onze SG is er ruim de mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaring en kennis.

Website koepel Zusters der
 Christelijke Scholen Vorselaar kan je hier vinden.

Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/folderview?id=0Bwrli0CTlRj6WkxhTGU5R1Z1SmM#list)Zelfevaluatie 12-13[Zelfevaluatie 12-13]0 kB

In oktober 2012 schreef onze school zich in voor een interne kwaliteitscontrole. Deze zelfevaluatie heet 'Schoolspiegel'.

De naam Schoolspiegel verwijst naar het doel van dit rapport: zelfreflectie, een duidelijk beeld krijgen van de school en haar functioneren. Alle deelnemers aan het schoolgebeuren, zowel intern als extern, hebben de kans gekregen om hun waardering over de school uit te spreken.

Subcategories

Volg hier al het nieuws over het project ecotuin.