Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/folderview?id=0Bwrli0CTlRj6WkxhTGU5R1Z1SmM#list)Zelfevaluatie 12-13[Zelfevaluatie 12-13]0 kB

In oktober 2012 schreef onze school zich in voor een interne kwaliteitscontrole. Deze zelfevaluatie heet 'Schoolspiegel'.

De naam Schoolspiegel verwijst naar het doel van dit rapport: zelfreflectie, een duidelijk beeld krijgen van de school en haar functioneren. Alle deelnemers aan het schoolgebeuren, zowel intern als extern, hebben de kans gekregen om hun waardering over de school uit te spreken.