Voor kleuters en kinderen van de lagere school kan je een schooltoelage aanvragen.

 

Algemene info

Zie ook: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-je-zeker-moet-weten-over-school-en-studietoelagen

Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.

De bedragen zijn verschillend voor kleuter en leerlingen.

    Voor kleuters is er een vast bedrag van 93,21 euro.

    Voor leerlingen uit het lager en secundair varieert de toelage tussen 104,86 en 1152,99 euro.

Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage.

Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang.

Gaat je kleuter bijna of pas naar school? Vraag een schooltoelage aan vanaf de 1ste kleuterklas. Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen ze meestal hun hele onderwijsloopbaan lang een toelage. Dus ook in het lager en secundair onderwijs en als student.

 

MIDDAGTOEZICHT: sociaal tarief indien je bewijs van toelage hebt.

Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt er in onze een bijdrage voor middagtoezicht aangerekend, per dag dat uw kind in de school blijft eten, zowel voor de boterhammen- als de warme eters. Deze vergoeding wordt aangerekend per kind en bedraagt € 0.40/dag. Deze vergoeding valt weg vanaf het derde kind. Ouders die vorig schooljaar een studietoelage ontvingen en hiervan het bewijs bij de directie binnenbrengen, kunnen genieten van een sociaal tarief (0,20 euro/dag).

 

Ook interessant voor de school

Sinds kort heeft de minister immers ook beslist dat een school voor elk kind dat een schooltoelage krijgt, extra financiële ondersteuning aan de school wordt aangeboden.

Het is dus in ons beider belang dat jullie proberen een schooltoelage te ontvangen. Dat is vrij eenvoudig.

 

Een schooltoelage aanvragen

Een toelage aanvragen kan je online of op papier. Online aanvragen is gemakkelijk en snel.

Ga naar de website: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

 

Meer informatie over de schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid kan je krijgen: op 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Of via het webformulier: www.studietoelagen.be/contact/vraagformulier.htm

Overzicht infodagen 2016-2017 (zitdagen)

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/zitdagen-school-en-studietoelagen

Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te dienen. De afdeling School- en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar ouders aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hun een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dat enkel nog nakijken en terugsturen.