SCHOOLREGLEMENT

Download hier "schoolreglement huidig schooljaar"

Ouders dienen het “instemmingsformulier” (bijlage 1 uit het schoolreglement) te ondertekenen en terug mee te geven voor elk kind uit het gezin dat school loopt in onze school. Het is van groot belang dit te doen, zodat de inschrijving van uw kind in onze school administratief elk schooljaar in orde blijft.

 

INFOBROCHURE onderwijsregelgeving

Download hier "Infobrochure onderwijsregelgeving huidig schooljaar"