SCHOOLREGLEMENT

Raadpleeg hier "schoolreglement huidig schooljaar"

Ouders dienen het “instemmingsformulier” te ondertekenen en terug mee te geven voor elk kind uit het gezin dat school loopt in onze school. Het is van groot belang dit te doen, zodat de inschrijving van uw kind in onze school administratief elk schooljaar in orde blijft.

 

PRAKTISCHE BROCHURE PARKSCHOOL

Raadpleeg hier een handige brochure met praktische info over onze school.

 

ENGAGEMENTSVERKLARING VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS

Raadpleeg de bundel hier .

Of rechtstreeks via de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/katholieke-dialoogschool/engagementsverklaring