Een stukje geschiedenis:

- Gesticht in 1873 als meisjesschool.
- Op vraag van de toenmalige burgemeester van Kampenhout, Jozef De Neuf, wonende op het kasteel "Ten Opstal" te Relst.
- Vanaf toen kwamen dagelijks twee zusters vanuit Kampenhout les geven in Relst.


Gemaakt met Flickrset for Joomla.

Een kort portret van onze school:

Tot 1976 waren er in Kampenhout en Relst elk een meisjesschool en een jongensschool. Op 1 september van dat jaar werden de vier scholen samengevoegd tot de Vrije Gemengde School Kampenhout: de V.G.S.K. Beide vestigingsplaatsen bleven bewaard, kwamen onder één directie en werden gemengd.

De gebouwen in Relst waren aan vernieuwing toe. In januari 1996 konden de kinderen hun intrek nemen in de nieuwe Parkschool. De naamkeuze is er vooral gekomen door de ligging van de school nabij het Park van Relst.

Op 1 september 2006 werd de vestigingsplaats te Relst een autonome school met een eigen directie en secretariaat. De school kreeg een nieuwe naam: “Parkschool – Relst”. Tijdens het schooljaar 2006 – 2007 werd de zolder omgebouwd tot twee klaslokalen en werd de speelplaats uitgebreid met een grasveld en een afdak. Op 1 september 2008 werden de klaslokalen op de zolder in gebruik genomen en zijn alle kleuterklassen ondergebracht in het hoofdgebouw.

Sinds januari 2009 is de huidige directeur, Kevin Aelbrecht, werkzaam in de school. Vanaf 1 september 2009 heeft de school een nieuw logo. Sinds maart 2010 beschikt onze school over deze prachtige website.Sinds april 2011 kan je onze school ook volgen via Twitter, als verlengstuk van onze website, om nog gerichter en sneller informatie door te spelen. "Tweets" vind je via .

Op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de totale ruimte in de school) wordt de school genoodzaakt een maximumcapaciteit voor een aantal geboortejaren in te voeren vanaf het schooljaar 2011/2012.

Op 1 september 2012 is er de ingebruikname van de nieuwe polyvalente zolderklas én in de klassen van het 2e en 4e leerjaar worden de krijtborden vervangen door digitale borden.
     
Voor het schooljaar 2013/2014 werd de sanitaire ruimte in het préfabgebouw opnieuw geschilderd. De 6 klassen van de lagere school in het hoofdgebouw werden, mede dankzij grote financiële steun van onze ouderraad, intussen allemaal uitgerust met digitale borden.
    
Tijdens het schooljaar 2014/2015 werden de werken aan de nieuwe overkapping aan de kant van het hoofdgebouw voltooid. De overkapping was écht nodig omdat de laatste jaren de nood naar een bijkomend groter afdak steeds groter werd. Tevens werd een deel van de speelplaats heraangelegd. Het geheel werd afgerond met de plaatsing van de nieuwe omheining én schoolpoort aan de kant van het park.

De oude mazoutketel in de prefab zal tijdens het schooljaar 2015/2016 vervangen worden door een nieuwe verwarmingsinstallatie aangesloten op het gasnetwerk.

Op langere termijn zal het préfabgebouw vervangen worden door een nieuwe turnzaal, 2 extra klaslokalen en een sanitaire ruimte.

Als plaatselijke school willen wij nauw aanleunen bij de dorpsgemeenschap en de parochie. Van daaruit krijgen de kinderen de kans hun blik te verruimen naar het leven, naar de vreugde en de nood van anderen.
Op die manier worden zij jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die nog verwonderd kunnen zijn, in bewondering kunnen staan voor al datgene wat hun dagelijks aangereikt wordt door mensen van dichtbij en veraf. Die ook weten wat landelijke rust en stilte betekenen in deze drukke wereld, om te komen tot momenten van bezinning en gebed.