Als plaatselijke school willen wij nauw aanleunen bij de dorpsgemeenschap en de parochie. Van daaruit krijgen de kinderen de kans hun blik te verruimen naar het leven, naar de vreugde en de nood van anderen. Op die manier worden zij jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die nog verwonderd kunnen zijn, in bewondering kunnen staan voor al datgene wat hun dagelijks aangereikt wordt door mensen van dichtbij en veraf. Die ook weten wat landelijke rust en stilte betekenen in deze drukke wereld, om te komen tot momenten van bezinning en gebed.

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten ervan. Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

De pijlers van ons opvoedingsproject.

We leven in een unieke tijd, want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. Iedereen, jong en oud, is door deze kentering getekend. We staan dan ook voor de uitdaging “samen” te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf. Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en… leven vanuit het evangelie.

Daarom zien we Jezus als de inspirerende pedagoog en het fundament voor ons project.

  1. Onze opvoeding is gericht op het leven.
  2. Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming.
  3. Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.
  4. Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.
  5. Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.
  6. Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.

Klik hier voor een ons volledige opvoedingsproject met uitleg bij de verschillende pijlers (uittreksel uit het schoolreglement)

Je vindt hier ook een film (15 minuten) die ons meeneemt in het verhaal van de zusters der christelijke scholen van Vorselaar (FILM 2016 - MP4)