Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/open?id=0B_3lXOc9l9lQQUU2NHZOeHhVeG8#list)Themaweek Water[Themaweek Water]0 kB

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_3lXOc9l9lQQUU2NHZOeHhVeG8?resourcekey=0-P1V3Y4ICyLqZSXdIFGyxSg

 

1.

Lied van water en verhalen,  van 2 emmertjes water halen,

emmers pompen uit de put, mensen wonen in een hut.

Denk maar niet het is gewoon, water is toch altijd schoon.

Hier komt water uit de kraan, wat is er bijzonder aan??

Refr.

Water kan je niet maken, de natuur zorgt voor die zaken!

Kijk eens om je heen, water is voor iedereen,

al wat leeft heeft water nodig! 

Samen zorgen voor schoon water, alle dagen nu en later 

is dus echt niet overbodig!

2.

Water komt je altijd tegen, wolken, hagel, sneeuw en regen,

de rivier voert water aan, zelfs naar ‘t land van de banaan.

Alle vissen, alle dieren, zelfs de kevers en de mieren,

soms heel hard en soms heel zacht: water is een grote kracht.

3.

Water komt ook uit de grond, zuivering maakt dat gezond.

Lekker water maakt je blij, drink maar mee en kom erbij!

Gieten, plonzen, wassen, spoelen, water kan zo prettig voelen,

zwemmen, duiken, waterbaan, wat is er bijzonder aan??

"Tekst, Catherine Van Dessel"