Inschrijvingen 2017-2018

Kleuters en leerlingen kunnen ingeschreven worden voor het huidige schooljaar. (volgens de beschikbare plaatsen; afhankelijk van de capaciteit)

http://parkschool-relst.be/site/onze-school/resterende-plaatsen

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2015) voor het schooljaar 2017/2018

Vrijdag 1 september 2017 (1e schooldag): kinderen geboren voor 2 maart 2015

Maandag 6 november 2017 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 7 mei 2015

Maandag 8 januari 2018 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 9 juli 2015

Donderdag 1 februari 2018: kinderen geboren voor 2 augustus 2015

Maandag 19 februari 2018 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 20 augustus 2015

Maandag 16 april 2018 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 17 oktober 2015

Maandag 14 mei 2018 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 15 november 2015

Maandag 3 september 2018 (1e schooldag ‘18/’19): kinderen geboren voor 31 december 2015

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

In de loop van het schooljaar zijn er in onze school enkele openklasmomenten. Deze vinden in principe plaats de week vóór een instapmoment. Dan mag je met je kindje gerust eens langskomen in de klas, om kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Deze data hebben we voorzien (schooljaar 2017-2018):

-Woensdag 30 augustus 2017 tussen 17.00u en 19.00u (voor alle kleuters en leerlingen van al onze klassen)

-Woensdag 25 oktober 2017 tussen 10.30u en 11.15u

-Woensdag 20 december 2017 tussen 10.30u en 11.15u

-Woensdag 7 februari 2018 tussen 10.30u en 11.15u

-Woensdag 28 maart 2018 tussen 10.30u en 11.15u

-Woensdag 2 mei 2018 tussen 10.30u en 11.15u (2e woensdag voor Hemelvaart)

 

Inschrijven in onze school

-Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de isi + kaart, de Kids-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

-Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

-Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.