Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

  1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
  2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
  3. Individuele leerlingenbegeleiding.
  4. Positief engagement t.a.v. de onderwijstaal.

Klik hier voor de volledige engagementsverklaring (uittreksel uit het schoolreglement)