De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit. De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming controleert elk schooljaar een aantal erkende scholen. Elke school moet binnen een periode van 10 jaar minstens 1 doorlichting krijgen.

 

Tijdens een doorlichting  zoekt de onderwijsinspectie een antwoord op 3 vragen:

 • Respecteert de school de onderwijsreglementering?
  De inspecteurs kijken na of de school de leerplannen realiseert. Ze bekijken ook andere zaken zoals:
  • Hoe zit het met de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?
  • Is er een beleidsplan of beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)?
  • Zijn de verplichte bepalingen opgenomen in het schoolreglement en in het schoolwerkplan?
 • Bewaakt de school haar kwaliteit?
 • Wat met het algemeen beleid van de school?

De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een doorlichting, met de sterke en zwakke punten, uit in een doorlichtingsverslag.

Over de veiligheid van de gebouwen en de hygiëne in de school of het centrum rapporteert de onderwijsinspectie in een apart verslag: het verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Bij een doorlichting kan de onderwijsinspectie een beperkt gunstig advies uitspreken.

Bij dat advies vermeldt de inspectie de tekorten én de termijn waarbinnen de school, het centrum of de academie ze moet wegwerken.

 

De verslagen zijn in de 1ste plaats bestemd voor de overheid. De minister van Onderwijs beslist over de verdere erkenning van de school op basis van het advies in het doorlichtingsverslag.

De school kan het verslag gebruiken om zelf verder te zorgen voor de kwaliteit van haar werking.

Iedereen kan de doorlichtingsverslagen inkijken. Die kunnen nuttig zijn bij de keuze van een school.

 

Onze school kreeg voor het laatste een schooldoorlichting tijdens het schooljaar 2015-2016.

Kijk op onze schoolwebsite bij ONZE SCHOOL < SCHOOLDOORLICHTING 2016

Of rechtstreeks via deze link.

SCHOOLREGLEMENT

Download hier "schoolreglement huidig schooljaar"

Ouders dienen het “instemmingsformulier” (groen blad, bijlage 1 uit het schoolreglement) te ondertekenen en terug mee te geven voor elk kind uit het gezin dat school loopt in onze school. Het is van groot belang dit te doen, zodat de inschrijving van uw kind in onze school administratief elk schooljaar in orde blijft.

 

INFOBROCHURE onderwijsregelgeving

Download hier "Infobrochure onderwijsregelgeving huidig schooljaar"

Directeur

Kevin Aelbrecht

Telefoon:016/65.53.53

GSM: 0495/36.00.85

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretariaat

Lenka Wingelinckx

Telefoon:016/65.53.53

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nadine Van Steenweghen

Telefoon:016/65.53.53

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Permanentie (openingsuren)

Lenka: maandag (8.30-15.30) – dinsdagnamiddag (13.00-15.30) – donderdag (8.30-15.30) - vrijdag (8.30-14.30)

Nadine: dinsdag (8.30-12.30) - woensdag (8.30-11.30)

 

Zorgcoördinator

Naam: Sylvie Meert

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Leerkrachtenteam

De namen, functies en contact e-mailadressen van de personeelsleden vind je terug via de schoolwebsite: http://parkschool-relst.be/site/schoolteam

Subcategories

Volg hier al het nieuws over het project ecotuin.