Er zat een klein kaboutertje te huilen op een steen...helemaal alleen...

Sta op kaboutertje en droog je tranen af...

Kies een vriendje uit de kring met wie je dansen mag!

Klik op onderstaande foto om meerdere foto's te zien.