Op regelmatige basis helpen de zesdeklassers de leerlingen van het eerste leerjaar met lezen.