Kunnen de leerlingen een verhaal vertellen in vier foto's? Oordeel zelf!

Hoe slaagden de Egyptenaren erin om die reusachtige bouwwerken te maken? De zesdeklassers probeerden de steen van A naar B te verplaatsen zonder hem met de hand op te tillen.

De opdracht.... Maak een piramide van 6 bekers zonder deze met je handen aan te raken. Kunnen de leerlingen van het zesde leerjaar samenwerken?