Sommigen herinnerden zich nog ... dat ze ooit vroeger zelf als leerlingen van het tweede naar klas 5 kwamen om er tutorlezen te doen.