De leerlingen van het tweede leerjaar hebben hun eigen schaduwspel ontworpen in groepjes. Nadien hebben ze hun verzonnen verhaal voor de klas gebracht.