Precies 25 jaar geleden, op 20 januari 1996,  werd ons schoolgebouw ingewijd. Weldra breekt de laatste bouwfase aan. Meer nieuws volgt hierover binnenkort.

In het parochieblad verscheen vandaag dit artikel (met dank aan Omer Van Dessel)

ARCHIEF : artikel 20 januari 2016

(zie hieronder : onder andere met foto's van de afbraak en de winwijding)

Vandaag (20/01/2016) is het precies 20 jaar geleden dat de nieuwbouw van onze school werd ingewijd.

We hebben enkele foto’s uit het schoolarchief ingescand. Het loont de moeite om ze eens te bekijken:

ARCHIEF Inwijding Parkschool op 20_01_1996


Created with Flickrset for Joomla.

 

ARCHIEF Afbraak oude school dec 1994__nie

uwbouw 1995


Created with Flickrset for Joomla.

Ik wil uitdrukkelijk de mensen van het toenmalige bouwcomité danken voor hun inzichten, engagement en daadkracht in de jaren ‘90. Doorheen de jaren hebben de mensen van het bouwcomité zich belangeloos ingezet. Ik wens dan ook langs deze weg alle mensen te bedanken die hebben bijgedragen tot onze prachtige schoolaccommodatie. Wij zijn enorm blij dat we nog steeds kunnen genieten van ons mooie schoolgebouw. In de nabije toekomst hopen we dat de vervanging van de prefab ook niet te lang meer op zich zal laten wachten.

In het parochieblad verschijnt vandaag ook een artikel. Hieronder de tekst, met dank aan Omer Van Dessel.

Zoals vorige week vermeld was er na de schoolfusie in 1976 een gebouwenprobleem. Om de school financiële ondersteuning te geven werd een oudercomité opgericht, onder impuls van Louis Blockmans. Hieruit groeide het latere bouwcomité waarin de deskundige inbreng van Jean Marie Vanheste niet mag vergeten worden. Om te zoeken naar een oplossing voor de bouwproblemen deed het comité een aantal voorstellen aan het hoofdbestuur van de zusters in Vorselaar. Ondertussen werd in 1984 het klooster en de oude toiletten langs de parkkant afgebroken. In de vroegere tuin van de zusters kwam begin jaren 80 het nieuwe prefabgebouw (nu nog in gebruik). Na veel wikken en wegen kreeg het bouwcomité ‘carte blanche’ van Vorselaar; plannen werden opgemaakt, besproken, gewijzigd en uiteindelijk werd de bouwaanvraag in 1993 goedgekeurd. Bij de aanbesteding kreeg het bouwcomité een serieuze opdoffer; de laagst biedende firma legde immers de boeken neer. Gelukkig mocht en kon de tweede laagst biedende, de firma De Coninck de werken starten. Op 6 december 1994 gaf Sinterklaas en zijn zwarte pieten het startschot voor de afbraak. De winter was niet te streng zodat de aannemer flink kon door werken. Na de kerstvakantie van 1995 namen de kinderen hun intrek in het nieuwe schoolgebouw. De school kreeg een nieuwe naam ‘Parkschool’ en werd ingezegend op 20 januari 1996 door kanuniek Portael, ook de zusters van ‘vroeger’ waren aanwezig en een afvaardiging van het hoofdbestuur van Vorselaar. De reacties over de technische degelijkheid van het gebouw waren unaniem positief. Om dit project te financieren waren de inspanningen niet min; naast de 70% overheidssubsidies zorgde Vorselaar voor 10% , voor de overige 20% ging de parochie een lening aan bij het bisdom. De lening werd terugbetaald met de opbrengsten van eetdagen, BBQ, Breugelavonden, huurgelden, rommelmarkt, omhalingen…Ondertussen werd de zolderruimte omgebouwd tot twee bijkomende klassen en loopt nog het dossier voor een nieuwe turnzaal, 2 klassen en sanitair. De nieuwbouw komt op de plaats van de prefab, aansluitend bij het bestaande Parkschoolgebouw. Dit dossier werd door AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in 2004 op de wachtlijst geplaatst…en wacht na 12 jaar nog steeds op de nodige subsidies! In 2005 werd het bouwcomité opgeheven, het onderhoud van de gebouwen en financiering gebeurt vanaf dan door het schoolbestuur van de vzw OZCS Keerbergen. Zo kwam er een einde aan 30 jaar engagement van het bouwcomité en heel wat ouders en vrijwilligers die met enige fierheid mogen terugblikken op een schoolgebouw dat er mag zijn. Een school waarin gedreven leerkrachten en directie zich thuis voelen en zich 100% inzetten voor onze kinderen.