Geen tijd om een uiltje te knappen maar wel om een knap uiltje te maken.