Geen tijd om een uiltje te knappen maar wel om een knap uiltje  te maken.