Inschrijvingen 2020-2021

Kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen zolang de capaciteit niet bereikt is.

Kinderen die van het geboortejaar 2018 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2021 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt.

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2018) voor het schooljaar 2020/2021:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

dinsdag 1 september 2020:Kindjes geboren tot en met…1 maart 2018

maandag 9 november 2020: Kindjes geboren tot en met…9 mei 2018

maandag 4 januari 2021:Kindjes geboren tot en met…4 juli 2018

maandag 1 februari 2021:Kindjes geboren tot en met…1 augustus 2018

maandag 22 februari 2021:Kindjes geboren tot en met…22 augustus 2018

dinsdag 19 april 2021:Kindjes geboren tot en met…19 oktober 2018

maandag 17 mei 2021:Kindjes geboren tot en met…17 november 2018

woensdag 1 september 2021 :kinderen geboren tussen 18/11/2018 en 31/12/2018

 

Vooraf is het mogelijk om tijdens een openklasmoment een kijkje te komen nemen in de klas en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

De kleuters die het schooljaar starten zien we terug tijdens de openklasavond op donderdag 27 augustus 2020 tussen 17.00 uur en 19.00 uur. (voor alle kleuters en leerlingen die het schooljaar starten)

Voor de kleuters die later op het schooljaar instappen voorzien we deze openklasmomenten.

woensdag 28 oktober 2020 tussen 10.30u en 11.15u (instappers na de herfstvakantie)

woensdag 16 december 2020 tussen 10.30u en 11.15u (instappers na de kerstvakantie + 1 feb)

woensdag 10 februari 2021 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de krokusvakantie)

woensdag 31 maart 2021 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de paasvakantie)

woensdag 12 mei 2021 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na Hemelvaart)

 

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.