Inschrijvingen 2020-2021

Voor kinderen geboren in het jaar 2018 of vroeger gelden volgende afspraken die in overleg met de gemeente en de andere Kampenhoutse scholen werden bepaald.

 

VOORRANGSPERIODE (niet aanmelden, onmiddellijk inschrijven)

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) tot en met vrijdag 21 februari 2020 inschrijvenin de school waar het oudste kind al naar school gaat.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

 

NIEUWE GEZINNEN (eerst aanmelden, nadien inschrijven indien gunstig gerangschikt)

AFFICHE AANMELDING

U meldt uw kind online aan via https://kampenhout.aanmelden.in

(van maandag 2 maart tot dinsdag 31 maart 2020)

U krijgt het resultaat van de aanmelding in principe nog voor de paasvakantie ten laatste op vrijdag 3 april 2020.

U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen 4 en 26 mei 2020.

 

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Opgelet: Ook voor de kinderen geboren vanaf 26 november 2018 t.e.m. 31 december 2018, die pas instappen op 1 september 2021, gelden deze inschrijvingsmodaliteiten.

 

OPENDEUR voor de ouders met een kindje van geboortejaar 2018 (oudere kleuters én leerlingen ook welkom)

Opendeur voor nieuwe gezinnen: zaterdag 15 februari 2020 om 10.00u

AFFICHE

verwelkoming vanaf 9.45u - einde voorzien rond 11.00u

Voor de start van de aanmeldingsperiodeperiode die start vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen geïnteresseerde ouders met hun kind kennis komen maken met onze school.

Op het programma: infomoment met presentatie van de school door de directeur, rondleiding in de school en onze klassen, kennismaking met de kleuterjuffen van onze eerste kleuterklassen die vertellen over de dagelijkse werking, … + info over het online aanmeldingssysteem