De Vlaamse Regering bereikte op 7 september 2018 een akkoord over een nieuw kader voor het inschrijvingsrecht. Dit kader is van toepassing op de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020. Voor onze school betekent dat alvast dat we met een "aanmeldingssysteem" zullen werken. De modaiteiten worden de komende weken nog verder bepaald in overleg met de andere scholen binnen de gemeente. De juiste info ivm data van opendeur, aanmelding en inschrijvingen zullen later meegedeeld worden.

Opendeur

Voor de ouders met een kindje van geboortejaar 2017 (oudere kleuters én leerlingen ook welkom)

Voor de start van de inschrijvingsperiode kunnen de ouders van (eventuele) nieuwe kinderen kennis komen maken. Op het programma: infomoment met presentatie van de school door de directeur, rondleiding in de school en onze klassen, kennismaking met de kleuterjuffen van onze eerste kleuterklassen die vertellen over de dagelijkse werking, …

Opendeur voor nieuwe gezinnen: zaterdag 16 maart 2019 om 10.00u

verwelkoming vanaf 9.45u  - einde voorzien rond 11.00u

 AFFICHE (uitnodiging) vind je hier na de kerstvakantie
 

Voor de start van de inschrijvingsperiode in maart kunnen de ouders van (eventuele) nieuwe kinderen op een zaterdagvoormiddag kennis komen maken. Op het programma: infomoment met presentatie van de school door de directeur, rondleiding in de school en onze klassen, kennismaking met de kleuterjuffen van onze eerste kleuterklassen die vertellen over de dagelijkse werking.

 

Inschrijvingen 2019-2020

Onze school werkt met voorrangsperiodes. Deze periodes zijn in alle Kampenhoutse scholen dezelfde.

Alle kinderen geboren in het jaar 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf onderstaande data zolang de capaciteit niet bereikt is.

https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/resterende-plaatsen

A/Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) inschrijven vanaf vrijdag 1 maart 2019.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

B/Kinderen van personeel (KvP) krijgen ook voorrang en kunnen hun kind inschrijven vanaf vrijdag 15 maart 2019.

C/Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf vrijdag 29 maart 2019.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 26 november 2017 t.e.m. 31 december 2017. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2020.

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2017) voor het schooljaar 2019/2020

Maandag 2 september 2019 (1e schooldag): kinderen geboren voor 3 maart 2017

Maandag 4 november 2019 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 5 mei 2017

Maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 7 juli 2017

Maandag 3 februari 2020: kinderen geboren voor 4 augustus 2017

Maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 3 september 2017

Maandag 20 april 2020 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 21 oktober 2017

Maandag 25 mei 2020 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 26 november 2017

Dinsdag 1 september 2020 (1e schooldag 2020/2021): kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017