Inschrijvingen 2021-2022

Voor kinderen geboren in het jaar 2019 of vroeger gelden volgende afspraken die in overleg met de gemeente en de andere Kampenhoutse scholen werden bepaald.

 

VOORRANGSPERIODE (niet aanmelden, onmiddellijk inschrijven)

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) vanaf 1 september 2020 tot en met vrijdag 26 februari 2021 inschrijven in de school waar het oudste kind al naar school gaat. Onze school zal een inschrijvingsformulier bezorgen aan de betrokken ouders.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

 

NIEUWE GEZINNEN (eerst aanmelden, nadien inschrijven indien gunstig gerangschikt)

AFFICHE AANMELDING (verschijnt in het voorjaar van 2021)

Nieuwe gezinnen kunnen van maandag 1 maart 2021 10u tot en met woensdag 31 maart 2021 16u hun kind online aanmelden via https://kampenhout.aanmelden.in

U krijgt het resultaat van de aanmelding in principe nog voor de paasvakantie ten laatste op vrijdag 2 april 2021.

U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen 3 en 28 mei 2021.

 

INSTAPDATUM

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Opgelet: Ook voor de kinderen geboren vanaf 18 november 2019 t.e.m. 31 december 2019, die pas instappen op 1 september 2021, gelden deze inschrijvingsmodaliteiten.

 

OPENDEUR voor de ouders met een kindje van geboortejaar 2019 (oudere kleuters én leerlingen ook welkom)

Opendeur voor nieuwe gezinnen: zaterdag 6 februari 2021 om 10.00u

AFFICHE (verschijnt begin januari 2021)

verwelkoming vanaf 9.45u - einde voorzien rond 11.00u

Voor de start van de aanmeldingsperiode die start vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen geïnteresseerde ouders met hun kind kennis komen maken met onze school.

Op het programma: infomoment met presentatie van de school door de directeur, rondleiding in de school en onze klassen, kennismaking met de kleuterjuffen van onze eerste kleuterklassen die vertellen over de dagelijkse werking, … + info over het online aanmeldingssysteem