Inschrijvingen 2019-2020

Kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen zolang de capaciteit niet bereikt is.

Kinderen die van het geboortejaar 2017 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2020 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

 

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt.

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2017) voor het schooljaar 2019/2020:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 2 september 2019 (begin nieuwe schooljaar) (geboren vóór 3 maart 2017)

Maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 5 mei 2017)

Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 7 juli 2017)

Maandag 3 februari 2020 (teldag in het onderwijs) (geboren vóór 4 augustus 2017)

Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 3 september 2017)

Dinsdag 20 april 2020 (na de paasvakantie) (geboren vóór 21 oktober 2017)

Maandag 25 mei 2020 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 26 november 2017)

Dinsdag 1 september 2020 (schooljaar ‘20/’21) (geboren vanaf 26 november 2017)

 

Vooraf is het mogelijk om tijdens een openklasmoment een kijkje te komen nemen in de klas en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

De kleuters die het schooljaar starten zien we terug tijdens de openklasavond op woensdag 28 augustus 2019 tussen 17.00 uur en 19.00 uur. (voor alle kleuters en leerlingen die het schooljaar starten)

Voor de kleuters die later op het schooljaar instappen voorzien we deze openklasmomenten.

-oktober 2019 geen openklasmoment (geen instappers na de herfstvakantie)

-december 2019 geen openklasmoment (geen instappers na de kerstvakantie)

-Woensdag 15 januari 2020 tussen 10.30u en 11.15u (instappers op 3 februari 2019)

-Woensdag 19 februari 2020 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de krokusvakantie)

-Woensdag 1 april 2020 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de paasvakantie)

-Woensdag 20 mei 2020 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na Hemelvaart)

 

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.

 

 

 

NIEUW! Voor het schooljaar 2019-2020 dient u uw kind(eren) eerst online aan te melden. Dit geldt voor alle Kampenhoutse scholen. Vanaf 1 maart tot en met 29 maart 2019 kan je uw kind AANMELDEN via deze website

AFFICHE : klik hier

 

Inschrijvingsmodaliteiten voor schooljaar 2019 - 2020

Aan de ouders met een kind van het geboortejaar 2017 (of vroeger)

Vanaf het schooljaar 2019/2020 is er een nieuwe regelgeving voor de organisatie van de inschrijvingen en aanmeldingen. Na overleg werden onderstaande inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar ‘19-‘20 bepaald. Dit geldt voor alle scholen in Kampenhout.

VOORRANGSPERIODE

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) tot en met vrijdag 15 februari 2019 aanmelden in de school waar het oudste kind al naar school gaat. Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

NIEUWE GEZINNEN

Zoekt u een nieuwe school? Wilt u van school veranderen voor het schooljaar 2019-2020? Is uw kindje geboren in 2017? Zoekt u een school voor uw kindje ook al weet u nog niet precies wanneer het voor het eerst naar school zal gaan? Alle kinderen geboren in 2017 moeten in de komende maanden worden ingeschreven.

Volgende data zijn hiervoor belangrijk:

  • Meld uw kind aan: 1 tot 29 maart 2019
  • U krijgt het resultaat van de aanmelding ten laatste op: 4 april 2019
  • U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen: 6 en 24 mei 2019

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2017) voor het schooljaar 2019/2020

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Maandag 2 september 2019 (1e schooldag): kinderen geboren voor 3 maart 2017

Maandag 4 november 2019 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 5 mei 2017

Maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 7 juli 2017

Maandag 3 februari 2020: kinderen geboren voor 4 augustus 2017

Maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 3 september 2017

Maandag 20 april 2020 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 21 oktober 2017

Maandag 25 mei 2020 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 26 november 2017

Dinsdag 1 september 2020 (1e schooldag 2020/2021): kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017

      Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 26 november 2017 t.e.m. 31 december 2017. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2020.

 

eerder verschenen:

Opendeur voor nieuwe gezinnen mét INFO AANMELDINGSSYSTEEM

Voor de ouders met een kindje van geboortejaar 2017 (oudere kleuters én leerlingen ook welkom)

zaterdag 16 FEBRUARI 2019 om 10.00 uur

verwelkoming vanaf 9.45 uur  - einde voorzien rond 11.00 uur

Op het programma: infomoment met presentatie van de school door de directeur, rondleiding in de school en onze klassen, kennismaking met de kleuterjuffen van onze eerste kleuterklassen die vertellen over de dagelijkse werking, … + info over het nieuwe online aanmeldingssysteem

AFFICHE : klik hier