jules en marieKIJKMOMENT in onze 1e kleuterklas voor nieuwe gezinnen met een peuter van het geboortejaar 2020   

AFFICHE "kijkmoment op afspraak 12 02 2022"

Op zaterdag 12 februari 2022 kunnen nieuwe gezinnen OP AFSPRAAK een kijkje komen nemen in onze 1e kleuterklas en kennismaken met onze kleuterjuffen. Wil je graag een kijkje komen nemen? MAAK DAN EEN AFSPRAAK MET DE DIRECTEUR via mail (info@parkschool-relst.be) of telefoon (016 65 53 53) We maken dan verdere praktische afspraken om het bezoek in te plannen.

Nu al benieuwd hoe een dag in onze school verloopt ? Klik dan hier.

 

INSCHRIJVINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 2022-2023

Voor kinderen geboren in het jaar 2020 of vroeger gelden volgende afspraken die in overleg met de gemeente en de andere Kampenhoutse scholen werden bepaald.

 

VOORRANGSPERIODE (niet aanmelden, onmiddellijk inschrijven)

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) tot en met vrijdag 25 februari 2022 inschrijven in de school waar het oudste kind al naar school gaat. Onze school zal een inschrijvingsformulier bezorgen aan de betrokken ouders.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres. Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

 

NIEUWE GEZINNEN (eerst aanmelden, nadien inschrijven indien gunstig gerangschikt)

AFFICHE aanmelding

Nieuwe gezinnen kunnen van dinsdag 1 maart 2022 10u tot en met maandag 28 maart 2022 16u hun kind online aanmelden via https://kampenhout.aanmelden.in

U krijgt het resultaat van de aanmelding in principe nog voor de paasvakantie op vrijdag 1 april 2022.

U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen 2 en 20 mei 2022.

 

INSTAPDATUM

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Opgelet: Ook voor de kinderen geboren vanaf 1 december 2020 t.e.m. 31 december 2020, die pas instappen op 1 september 2022, gelden bovenstaande inschrijvingsmodaliteiten.

 

INSCHRIJVINGEN TIJDENS HET HUIDIGE SCHOOLJAAR 2021-2022

Tijdens het lopende schooljaar kan je uw kind op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. de identiteitskaart van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

 

 CAPACITEIT & RESTERENDE PLAATSEN

Alle Kampenhoutse basisscholen hebben hun capaciteit vastgelegd. Op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de totale ruimte in de school) is in onze school na overleg met de verschillende organen de capaciteit vastgelegd op 24 kinderen. Deze is in de kleuterschool bepaald per geboortejaar en in de lagere school per leerjaar.

Uitzonderingen overcapaciteit:

*De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 24) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

*Indien in de school een geboortejaar/leerjaar volzet is, raden wij u aan om uw kind toch aan te melden op de wachtlijst. Er komen soms plaatsen vrij in een klas door verhuis/zittenblijven/…

 

Op de schoolwebsite vind je (steeds up to date) het aantal resterende plaatsen per geboortejaar en leerjaar.

Klik op: “Onze school” < “Resterende plaatsen” of rechtstreeks via deze link: https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/resterende-plaatsen