INSCHRIJVINGEN TIJDENS HET HUIDIGE SCHOOLJAAR 2022-2023

Tijdens het lopende schooljaar kan je uw kind op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. de identiteitskaart van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

 

INSCHRIJVINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 2023-2024

Voor kinderen geboren in het jaar 2021 of vroeger gelden volgende afspraken die in overleg met de gemeente en de andere Kampenhoutse scholen werden bepaald.

VOORRANGSPERIODE (niet aanmelden, onmiddellijk inschrijven)

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) vanaf 1 september 2022 tot en met vrijdag 17 februari 2023 inschrijven in de school waar het oudste kind al naar school gaat. Onze school zal een inschrijvingsformulier bezorgen aan de betrokken ouders.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

 

NIEUWE GEZINNEN (eerst aanmelden, nadien inschrijven indien gunstig gerangschikt)

Nieuwe gezinnen kunnen van maandag 1 maart 2023 10u tot en met vrijdag 24 maart 2023 16u hun kind online aanmelden via https://kampenhout.aanmelden.in

U krijgt het resultaat van de aanmelding in principe nog voor de paasvakantie ten laatste op vrijdag 31 maart 2023.

U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen 2 en 17 mei 2023.

 

INSTAPDATUM: Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Opgelet: Ook voor de kinderen geboren vanaf 14 november 2021 t.e.m. 31 december 2021, die pas instappen op 2 september 2024 gelden bovenstaande inschrijvingsmodaliteiten.

 

KIJKMOMENT voor NIEUWE GEZINNEN met een kindje van geboortejaar 2021 (oudere kleuters én leerlingen ook welkom)

Voor de start van de aanmeldingsperiodeperiode die start vanaf 1 maart 2023 kunnen geïnteresseerde ouders met hun kind kennis komen maken met onze school.

Op zaterdag 11 februari 2023 kunnen nieuwe gezinnen OP AFSPRAAK een kijkje komen nemen in onze 1e kleuterklas en kennismaken met onze kleuterjuffen.

Neem contact op met de school via mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) of telefoon (016 65 53 53). We maken dan verdere praktische afspraken om het bezoek in te plannen.

AFFICHE "kijkmoment op afspraak 11 02 2023"
Meer info via de schoolwebsite: https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/info-inschrijvingen

Nu al benieuwd hoe een dag in onze school verloopt ? Klik dan hier.

 

CAPACITEIT & RESTERENDE PLAATSEN

Alle Kampenhoutse basisscholen hebben hun capaciteit vastgelegd. Op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de totale ruimte in de school) is in onze school na overleg met de verschillende organen de capaciteit vastgelegd op 24 kinderen. Deze is in de kleuterschool bepaald per geboortejaar en in de lagere school per leerjaar.

Uitzonderingen overcapaciteit:

*De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 24) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

*Indien in de school een geboortejaar/leerjaar volzet is, raden wij u aan om uw kind toch aan te melden op de wachtlijst. Er komen soms plaatsen vrij in een klas door verhuis/zittenblijven/…

Op de schoolwebsite vind je (steeds up to date) het aantal resterende plaatsen per geboortejaar en leerjaar.

Klik op: “INSCHRIJVINGEN” < “Resterende plaatsen” of rechtstreeks via deze link: https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/resterende-plaatsen