Inschrijvingen 2018-2019

Kleuters en leerlingen kunnen ingeschreven worden voor het huidige schooljaar. (volgens de beschikbare plaatsen; afhankelijk van de capaciteit)

https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/resterende-plaatsen

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2016) voor het schooljaar 2018/2019

Maandag 3 september 2018 (1e schooldag): kinderen geboren voor 4 maart 2016

Maandag 5 november 2018 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 6 mei 2016

Maandag 7 januari 2019 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 8 juli 2016

Vrijdag 1 februari 2019: kinderen geboren voor 2 augustus 2016

Maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 12 september 2016

Dinsdag 23 april 2019 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 24 oktober 2016

Maandag 3 juni 2019 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 4 december 2016

Maandag 2 september 2019 (1e schooldag 2019/2020): kinderen geboren tussen 4/12/2016 en 31/12/2016

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

In de loop van het schooljaar zijn er in onze school enkele openklasmomenten. Deze vinden in principe plaats de week vóór een instapmoment. Dan mag je met je kindje gerust eens langskomen in de klas, om kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Deze data hebben we voorzien (schooljaar 2018-2019):

-Woensdag 29 augustus 2018 tussen 17.00u en 19.00u (voor alle kleuters en leerlingen die het schooljaar starten)

-Woensdag 24 oktober 2018 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de herfstvakantie)

-Woensdag 19 december 2018 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de kerstvakantie + op 1 februari)

-Woensdag 27 februari 2019 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de krokusvakantie)

-Woensdag 3 april 2019 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de paasvakantie)

-Woensdag 29 mei 2019 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na Hemelvaart)

 

Inschrijven in onze school

-Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de isi + kaart, de Kids-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

-Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

-Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.

 

Inschrijvingen 2019-2020

NIEUW! Voor het schooljaar 2019-2020 dient u uw kind(eren) eerst online aan te melden. Dit geldt voor alle Kampenhoutse scholen. Vanaf 1 maart tot en met 29 maart 2019 kan je uw kind AANMELDEN via deze website

AFFICHE : klik hier

 

Inschrijvingsmodaliteiten voor schooljaar 2019 - 2020

Aan de ouders met een kind van het geboortejaar 2017 (of vroeger)

Vanaf het schooljaar 2019/2020 is er een nieuwe regelgeving voor de organisatie van de inschrijvingen en aanmeldingen. Na overleg werden onderstaande inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar ‘19-‘20 bepaald. Dit geldt voor alle scholen in Kampenhout.

VOORRANGSPERIODE

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) tot en met vrijdag 15 februari 2019 aanmelden in de school waar het oudste kind al naar school gaat. Ook kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang binnen deze periode.

NIEUWE GEZINNEN

Zoekt u een nieuwe school? Wilt u van school veranderen voor het schooljaar 2019-2020? Is uw kindje geboren in 2017? Zoekt u een school voor uw kindje ook al weet u nog niet precies wanneer het voor het eerst naar school zal gaan? Alle kinderen geboren in 2017 moeten in de komende maanden worden ingeschreven.

Volgende data zijn hiervoor belangrijk:

  • Meld uw kind aan: 1 tot 29 maart 2019
  • U krijgt het resultaat van de aanmelding ten laatste op: 4 april 2019
  • U schrijft uw kind in met het resultaat van de aanmelding tussen: 6 en 24 mei 2019

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2017) voor het schooljaar 2019/2020

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Maandag 2 september 2019 (1e schooldag): kinderen geboren voor 3 maart 2017

Maandag 4 november 2019 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 5 mei 2017

Maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 7 juli 2017

Maandag 3 februari 2020: kinderen geboren voor 4 augustus 2017

Maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 3 september 2017

Maandag 20 april 2020 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 21 oktober 2017

Maandag 25 mei 2020 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 26 november 2017

Dinsdag 1 september 2020 (1e schooldag 2020/2021): kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017

      Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 26 november 2017 t.e.m. 31 december 2017. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2020.

 

eerder verschenen:

Opendeur voor nieuwe gezinnen mét INFO AANMELDINGSSYSTEEM

Voor de ouders met een kindje van geboortejaar 2017 (oudere kleuters én leerlingen ook welkom)

zaterdag 16 FEBRUARI 2019 om 10.00 uur

verwelkoming vanaf 9.45 uur  - einde voorzien rond 11.00 uur

Op het programma: infomoment met presentatie van de school door de directeur, rondleiding in de school en onze klassen, kennismaking met de kleuterjuffen van onze eerste kleuterklassen die vertellen over de dagelijkse werking, … + info over het nieuwe online aanmeldingssysteem

AFFICHE : klik hier

 

Comform de regelgeving én op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de totale ruimte in de school) is er in onze school een maximumcapaciteit vastgelegd. De capaciteit van onze school is na overleg met de verschillende organen vastgelegd op 24 kinderen. Deze is in de kleuterschool bepaald per geboortejaar en in de lagere school per leerjaar.

In het geval van zittenblijvers (of versnellers) kan de maximumcapaciteit overschreden worden.

Indien in de school een geboortejaar/leerjaar volzet is, raden wij u aan om uw kind toch aan te melden op de wachtlijst. Er komen soms plaatsen vrij in een klas door verhuis/zittenblijven/…

Schooljaar 2019/2020

Meer info: https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/inschrijvingen-volgend-schooljaar

AANMELDINGEN voor nieuwe gezinnen tussen 1/03/2019 tem 29/03/2019 via https://kampenhout.aanmelden.in/

(aanmeldingsperiode afgelopen - Start "vrije" inschrijvingen vanaf dinsdag 11 juni 2019)

Volgende plaatsen zijn nog beschikbaar in de kleuterschool
(UPDATE 28-JUNI-2019)
 
CAPACITEIT
BESCHIKBAAR
Geboortejaar
Max aantal inschrijvingen
Inschrijvingen die nog mogelijk zijn (open plaatsen)
2017
24
2
2016
24
VOLZET
2015
24
VOLZET
2014
24
2
 
 
Volgende plaatsen zijn nog beschikbaar in de lagere school
(UPDATE 28-JUNI-2019)
 
 
CAPACITEIT
BESCHIKBAAR
 
Klas
Max aantal inschrijvingen
Inschrijvingen die nog mogelijk zijn (open plaatsen)
 
1e Leerjaar
24
VOLZET
 
2e Leerjaar
24
1
 
3e Leerjaar
24
2
 
4e Leerjaar
24
2
 
5e Leerjaar
24
10
 
6e Leerjaar
24
5