Ook wanneer ze in "hun kot" moeten blijven, zijn onze kikkers heel creatief! Bewonder maar deze prachtige paasmandjes!

Klik op onderstaande foto om naar de volledige fotoreeks te gaan.

 

 

Alleen maar blije gezichtjes tijdens de eerste schoolweek in de kikkerklas!

Inschrijvingen 2018-2019

Kleuters en leerlingen kunnen ingeschreven worden voor het huidige schooljaar. (volgens de beschikbare plaatsen; afhankelijk van de capaciteit)

https://parkschool-relst.be/site/inschrijvingen/resterende-plaatsen

 

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2016) voor het schooljaar 2018/2019

Maandag 3 september 2018 (1e schooldag): kinderen geboren voor 4 maart 2016

Maandag 5 november 2018 (na herfstvakantie): kinderen geboren voor 6 mei 2016

Maandag 7 januari 2019 (na kerstvakantie): kinderen geboren voor 8 juli 2016

Vrijdag 1 februari 2019: kinderen geboren voor 2 augustus 2016

Maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie): kinderen geboren voor 12 september 2016

Dinsdag 23 april 2019 (na paasvakantie): kinderen geboren voor 24 oktober 2016

Maandag 3 juni 2019 (na Hemelvaart): kinderen geboren voor 4 december 2016

Maandag 2 september 2019 (1e schooldag 2019/2020): kinderen geboren tussen 4/12/2016 en 31/12/2016

Wil je voor je kleuter de instapdag kennen, dan kan je die hier berekenen: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

In de loop van het schooljaar zijn er in onze school enkele openklasmomenten. Deze vinden in principe plaats de week vóór een instapmoment. Dan mag je met je kindje gerust eens langskomen in de klas, om kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Deze data hebben we voorzien (schooljaar 2018-2019):

-Woensdag 29 augustus 2018 tussen 17.00u en 19.00u (voor alle kleuters en leerlingen die het schooljaar starten)

-Woensdag 24 oktober 2018 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de herfstvakantie)

-Woensdag 19 december 2018 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de kerstvakantie + op 1 februari)

-Woensdag 27 februari 2019 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de krokusvakantie)

-Woensdag 3 april 2019 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de paasvakantie)

-Woensdag 29 mei 2019 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na Hemelvaart)

 

Inschrijven in onze school

-Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de isi + kaart, de Kids-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

-Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

-Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.

 

Inschrijvingen 2019-2020

Kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen zolang de capaciteit niet bereikt is.

Kinderen die van het geboortejaar 2017 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2020 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

 

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt.

Instapdagen voor instappende kleuters (geboortejaar 2017) voor het schooljaar 2019/2020:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 2 september 2019 (begin nieuwe schooljaar) (geboren vóór 3 maart 2017)

Maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 5 mei 2017)

Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 7 juli 2017)

Maandag 3 februari 2020 (teldag in het onderwijs) (geboren vóór 4 augustus 2017)

Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 3 september 2017)

Dinsdag 20 april 2020 (na de paasvakantie) (geboren vóór 21 oktober 2017)

Maandag 25 mei 2020 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 26 november 2017)

Dinsdag 1 september 2020 (schooljaar ‘20/’21) (geboren vanaf 26 november 2017)

 

Vooraf is het mogelijk om tijdens een openklasmoment een kijkje te komen nemen in de klas en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

De kleuters die het schooljaar starten zien we terug tijdens de openklasavond op woensdag 28 augustus 2019 tussen 17.00 uur en 19.00 uur. (voor alle kleuters en leerlingen die het schooljaar starten)

Voor de kleuters die later op het schooljaar instappen voorzien we deze openklasmomenten.

-oktober 2019 geen openklasmoment (geen instappers na de herfstvakantie)

-december 2019 geen openklasmoment (geen instappers na de kerstvakantie)

-Woensdag 15 januari 2020 tussen 10.30u en 11.15u (instappers op 3 februari 2019)

-Woensdag 19 februari 2020 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de krokusvakantie)

-Woensdag 1 april 2020 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na de paasvakantie)

-Woensdag 20 mei 2020 tussen 10.30u en 11.15u (voor instappers na Hemelvaart)

 

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Inschrijven kan tijdens de schooluren. De directeur of secretaresse zal bij de inschrijving melden vanaf welke (instap)datum uw kind naar school mag komen.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in dezelfde school.