In onze school gaan de leerlingen van de lagere school volgens een beurtrol ’s vrijdags zwemmen in het zwembad “Sportoase” in Rotselaar.

Het zwemonderricht gebeurt onder leiding van onze turnleerkracht, bijgestaan door een zwemmonitor van de Vlaamse Gemeenschap (VLABUS). De klasleerkracht(en) staan in voor het goede verloop rondom het zwembad en in de kleedkamer. De redders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid.

De jongens dragen een gewoon zwembroekje. Een bermudazwembroek (zwemshort) is niet toegelaten. De meisjes dragen een ééndelig zwempak, geen bikini of ander tweedelig zwempak. Het dragen van een badmuts is verplicht. Deze zal door de school voorzien worden voor elke leerling. Bij verlies wordt de badmuts aangerekend. (kostprijs = €1) Het dragen van een zwembrilletje is niet verplicht, maar wel wenselijk.

Schoolzwemmen behoort tot de eindtermen en is dus verplicht.

De zwemkalender vind je via de online Parkschool-kalender of klik hier voor de zwemkalender.

Kinderen die om een geldige reden (=doktersbriefje) niet mee gaan zwemmen worden opgevangen in de klas.

Na een interne evaluatie én een bevraging bij de leerlingen tijdens het schooljaar 2015/2015 hebben we geopteerd voor langere zwembeurten waardoor de kinderen per zwembeurt bijna een uur zullen zwemmen. Dat betekent dat er op een zwemnamiddag twee klassen gaan zwemmen.

Elke klas zal 4 a 5 x per schooljaar gaan zwemmen. Door frequenter én langer te gaan zwemmen tijdens een kortere periode zal het leereffect groter zijn en kan er sneller worden ingespeeld op de zwemvaardigheden.

Bijdrageregeling “schoolzwemmen” via maximumfactuur:

*Het schoolzwemmen is al jaren een grote kost voor de school die zwaar weegt. Een deel van de onkosten zullen vanaf het schooljaar 2015/2016 doorgerekend worden via de bijdrageregeling (maximumfactuur wordt vanaf het schooljaar 2015/2016 verhoogd naar €85 waardoor er zeker nog voldoende ruimte is voor andere extra muros activiteiten)

*Per zwembeurt zal er €5 aangerekend worden voor de leerlingen van het 1e t.e.m. 5e leerjaar. Hierin zitten de busonkosten, huur van het zwembad en kost voor de zweminitiator van Vlabus inbegrepen. De leerlingen van het 6e leerjaar zwemmen gratis.De kinderen van de lagere school gaan volgens een beurtrol tweewekelijks ’s vrijdags zwemmen in het zwembad “Sportoase” in Rotselaar.