Dit zegt de omzendbrief i.v.m. zwemmen op school.

-Kunnen zwemmen is een wenselijke basisvaardigheid voor kinderen die de basisschool verlaten. Daarom is zwemmen opgenomen in de eindtermen voor het gewoon lager onderwijs.

-Elke leerling in het lager onderwijs heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. Dat betekent dat de school voor elke leerling 1 schooljaar lang de kosten voor het vervoer naar en de toegang tot het zwembad betaalt.

 

In onze school gaan de leerlingen van de lagere school volgens een beurtrol op vrijdagnamiddag zwemmen. Om de 2 weken huren we het zwembad “Sportoase” in Rotselaar.

Sinds het schooljaar 2014/2015 opteren we voor langere zwembeurten waardoor de kinderen per zwembeurt bijna een uur zwemmen. Dat betekent dat er op een zwemnamiddag twee klassen gaan zwemmen.

Sinds het schooljaar 2018/2019 gaan enkel de leerlingen van het 1e t.e.m. het 4e leerjaar zwemmen. Deze klassen gaan tijdens een schooljaar een 8-tal keer zwemmen.

Door frequenter én langer te gaan zwemmen tijdens een kortere periode zal het leereffect groter zijn en kan er sneller worden ingespeeld op de zwemvaardigheden.

 

Het zwemonderricht gebeurt onder leiding van onze turnleerkracht, bijgestaan door een zwemmonitor van de Vlaamse Gemeenschap (Sportwerk Vlaanderen). De klasleerkracht(en) staan in voor het goede verloop rondom het zwembad en in de kleedkamer. De redders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid.

De jongens dragen een gewone zwembroek. Een bermudazwembroek (zwemshort) is niet toegelaten. De meisjes dragen een ééndelig zwempak, geen bikini of ander tweedelig zwempak.

Het dragen van een badmuts is verplicht. Deze zal door onze ouderraad voorzien worden voor elke leerling. Bij verlies wordt de badmuts aangerekend. Het dragen van een zwembrilletje is niet verplicht, maar wel wenselijk.

 

De data vind je op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

Of klik hier voor het jaaroverzicht.

 

Schoolzwemmen behoort tot de eindtermen en is dus verplicht.

Leerlingen die wegens ziekte of om andere redenen, niet kunnen zwemmen moeten aan de klastitularis een schriftelijke verklaring van de ouders voorleggen. Ze worden tijdens de activiteit in de school opgevangen in een klasgroep die geen zwemactiviteit heeft.

 

Het schoolzwemmen vormt een grote kost voor de school. Een deel van de onkosten worden sinds het schooljaar 2015/2016 doorgerekend via de bijdrageregeling (cfr maximumfactuur) Maximum 5 zwembeurten (€5 / zwembeurt) zullen aangerekend worden voor de leerlingen van het 1e t.e.m. 3e leerjaar. Hierin zitten de busonkosten, huur van het zwembad en kost voor de zweminitiator inbegrepen. De leerlingen van het 4e leerjaar zwemmen gratis. (sinds het schooljaar 2018/2019)