Heen en weer boekje (KS)

In de kleuterschool kunnen de ouders via het “heen-en-weer-boekje” van de kleuters gemakkelijk mee de activiteiten (thema’s) in de kleuterklas volgen en gericht vragen stellen over het klasgebeuren, want niet alle kleuters komen thuis veel vertellen!

De kleuterleidsters stellen ook regelmatig een weekbriefje op waarin het thema voor de komende week wordt bekend gemaakt. Ook eventuele benodigdheden worden hierin vermeld. Zo’n weekbrief wordt via e-mail verstuurd.

 

Agenda van uw kind (LS)

Voor de kinderen van de lagere school is er een schoolagenda. Daarin worden taken en lessen en ook korte mededelingen genoteerd.

Vanaf het derde leerjaar leren de kinderen een werkplanning hanteren en toepassen. Dit gebeurt onder de leiding en het toezicht van de klasleerkracht.

Van de ouders wordt er verwacht dat zij dagelijks de schoolagenda nakijken. Zij tonen dat door hun handtekening.

Voor de kinderen van de lagere school is er een schoolagenda. Daarin worden taken en lessen en ook korte mededelingen genoteerd.
Vanaf het derde leerjaar leren de kinderen een werkplanning hanteren en toepassen. Dit gebeurt onder de leiding en het toezicht van de klasleerkracht.
Van de ouders wordt er verwacht dat zij dagelijks de schoolagenda nakijken. Zij tonen dat door hun handtekening.

 

Nieuwsberichten via e-mail

We zetten in op digitale communicatie en maken gebruik van een platform om via e-mail ouders te berichten.

Op die manier blijven de kinderen, hun ouders en Parkschool - sympathisanten op de hoogte van de laatste nieuwtjes in onze school.

Brieven waar een antwoordstrookje bij hoort geven we door via de schooltas zodat het strookje terug kan gegeven worden.

 

E-mail adressen personeel

Alle personeelsleden beschikken sinds de start van het schooljaar 2016/2017 over een Parkschool e-mail adres. Dit wordt regelmatig door hen nagekeken en kan een communicatiekanaal zijn (bv voor praktische zaken).

Opgelet: niet alle leerkrachten kijken dagelijks hun e-mail na.

Voor vele zaken blijft een persoonlijke babbel (aan de schoolpoort, op de speelplaats, in de klas, …) tussen leerkracht en ouder de beste manier van communiceren.

De contact e-mailadressen van de personeelsleden vind je terug via de schoolwebsite: http://parkschool-relst.be/site/schoolteam

 

Website / Twitter / Facebook

Op onze website kan je de laatste schoolnieuwtjes lezen. Je vindt er ook schoolnieuws, klasreportages en foto’s van uitstappen en activiteiten. Er is ook een kalenderfunctie, zodat je steeds up tot date de geplande activiteiten kan bekijken.

Neem een kijkje op: www.parkschool-relst.be

Onze website wordt zeer regelmatig geüpdatet.

 

Je kan het allerlaatste schoolnieuws ook volgen via Twitter, als verlengstuk van onze website, om nog gerichter en sneller informatie door te spelen.

“Tweets” vind je via: www.twitter.com/ParkschoolRelst

 

De school beschikt ook over een facebook-pagina die vooral wordt gebruikt om evenementen aan te kondigen. Het beheer van de account is in handen van de directie én de voorzitter van de ouderraad.

Facebook-pagina: https://www.facebook.com/Parkschool-Relst-130153310395656/info