Tussen de herfst- en krokusvakantie organiseren we jaarlijks onze FLUO actie. Dan verplichten we élk kind van de lagere school om een fluo-hesje te dragen bij aankomst in de school en op het einde van de schooldag bij het naar huis gaan.
Ook onze kleuters moedigen we aan om tijdens deze periode een fluo-kenteken te dragen.

-Komt uw kind alleen naar school en gaat of rijdt het alleen naar huis, spreek dan af welke de veiligste weg naar en van de school is. Oefen die weg ook samen met uw kind.

-Komt uw kind per fiets naar school, zorg er dan voor dat die fiets aangepast is aan de gestalte van uw kind en in orde is met de voorschriften van de wegcode. Goed zichtbare kledij en een fietshelm zijn geen overbodige luxe. Alleszins verplichten we elke fietsende leerling om een fluo-kenteken (vestje of boekentashesje of fietsmouw, …) te dragen.

-Wordt uw kind met de auto gebracht, laat het dan voorzichtig uitstappen en het zebrapad gebruiken. Parkeren aan de hoofdingang kan niet!

Afspraken in onze “kiss&ride”-zone:
Het is de bedoeling dat U:
*stopt voor of achter het zebrapad !
*kort afscheid neemt
*uw kind begeleidt tot op het voetpad
*daarna direct terug naar uw wagen gaat
*goed oplet voor aankomende fietsers wanneer u het zebrapad oversteekt

Nog enkele tips om het uitstappen gemakkelijker en veiliger te laten verlopen:
*laat je kind (indien mogelijk) uitstappen aan de kant van het voetpad
*neem de boekentas(sen) al van ’s morgens mee in de auto, zodat deze niet uit de koffer gehaald moeten worden

De ouderraad gaf op een ludieke manier weer wat de verschillende pijnpunten zijn in de “kiss&ride”-zone en hoe we dit kunnen verbeteren. Dit filmpje kan je op de website bekjken: Kusje en Weg - Veilig én op tijd .
Ouders die toch iets langer wensen afscheid te nemen parkeren hun wagen in het nabijgelegen park. Deze laatste optie is alleszins de meest veilige! Geef als volwassene het goede voorbeeld in hoffelijkheid, respect voor de zwakke weggebruiker en leef de verkeersregels strikt na.