In de loop van het schooljaar plannen de leerkrachten van zowel de kleuterschool als van de lagere school op regelmatige momenten uitstappen met de kinderen. Deze passen dan in het kader van een thema, een project of een lessenreeks. Er wordt getracht om rekening te houden met het financieel aspect van deze activiteit(en) zodat elk kind kan deelnemen.

De ondertekening van het schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

PRIJZEN ééndagse uitstappen, activiteiten, bezoeken, reizen, sportactiviteiten, … of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.

Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.

Voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt het geïndexeerd plafond:

* voor het kleuteronderwijs: 45 euro;

* voor het lager onderwijs: 85 euro;

Sinds 2012 komt de gemeente niet meer tussen in de vervoerskosten voor de Kampenhoutse scholen. Door de afschaffing van deze gemeentelijke vervoerssubsidie lopen de vervoerskosten voor uitstappen op.

 

Meerdaagse uitstappen (openluchtklassen)

PRIJZEN meerdaagse uitstappen Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2015-2016 een maximumfactuur van €410 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

Elk jaar richten wij al vele jaren openluchtklassen in voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Beurtelings trekken de leerlingen samen met de klasleerkrachten het ene jaar naar de Hoge Venen (bosklassen) en het andere jaar naar onze kust. (zeeklassen)

In de toekomst willen we nu ook met de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar een mini-openluchtklas plannen.

Omdat deze openluchtklassen een bepaalde som geld kosten, spreiden we dit bedrag over meerdere betalingen. Daarenboven zijn wij ook verplicht reeds voorschotten te betalen. Via de gewone maandelijkse factuur wordt er telkens een deel van de kostprijs van deze openluchtklassen aangerekend.

De helft van de vervoerkosten wordt gedragen door de ouderraad. Na de openluchtklassen krijgt elke deelnemer een gedetailleerd overzicht van de kosten. Eventuele tegoeden worden terugbetaald.In de loop van het schooljaar plannen de leerkrachten van zowel de kleuterschool als van de lagere school op regelmatige momenten uitstappen met de kinderen. Deze passen dan in het kader van een thema, een project of een lessenreeks. Er wordt getracht om rekening te houden met het financieel aspect van deze activiteit(en) zodat elk kind kan deelnemen.