STAPPEN BIJ EEN ONGEVAL OF ZIEKTE

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen we, indien nodig, om je kind op te halen.

 

Als een kind een wonde heeft, wordt de eerste hulp aangeboden door een leerkracht of toezichter.

 

Indien het kind naar een dokter moet, worden de contactpersonen die u op de inschrijvingsfiche vermeldde gecontacteerd om het kind te komen halen. Als de school niemand kan bereiken proberen we zelf naar de dichtstbijzijnde dokter te gaan.

 

We hopen dat het niet gebeurt maar als de wonde zeer ernstig is bellen we eerst naar de dienst 100 en contacteren we onmiddellijk daarna de ouders.