Gratis voorschools toezicht op de speelplaats

van 8.10 u. tot 8.35 u.

Aanvang lessen

om 8.35 u.

Voormiddagspeeltijd kleuterschool

van 9.55 u. tot 10.10 u.

Voormiddagspeeltijd lagere school

van 10.15 u. tot 10.30 u.

Middagpauze

van 12.10 u. tot 13.10 u.

Namiddagspeeltijd lagere school

van 14.25 u. tot 14.40 u.

Namiddagspeeltijd kleuterschool

van 14.45 u. tot 15.00 u.

Einde

maandag-dinsdag-donderdag om 15.20 u.

’s woensdags om 11.25 u.

’s vrijdags om 15.05 u.

Gratis naschools toezicht op de speelplaats

maandag-dinsdag-donderdag tot 15.50 u.

’s woensdags tot 11.50 u.

’s vrijdags tot 15.30 u.

Op tijd op school

Het is aangenaam om met de hele klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien het klasgebeuren. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. Kinderen die te laat komen, haasten zich naar hun klas en verontschuldigen zich bij de leerkracht.

Een leerplichtig kind dat pas na het eerste half uur van de voor- of namiddag in de klas komt, moet een nota van de ouders bij zich hebben. Die nota wordt bewaard in het aanwezigheidsregister van de klas.

Regelmatige telaatkomers zullen een briefje mee krijgen waarop de klasleerkracht het uur van aankomst invult en de ouders het uur van vertrek thuis. Samen zal onderzocht worden hoe dat te laat komen kan vermeden worden.

Aandachtspunten ’s morgens op de speelplaats

 We vinden het belangrijk dat onze leerlingen, en zeker onze (jongste) kleuters op een rustige en veilige manier in de school kunnen toekomen.

Kleuters en leerlingen spelen ’s morgens op hun eigen stuk van de speelplaats.

Boekentassen en rugzakken worden op de voorziene plaats gezet. Het is niet toegelaten om de boekentas ’s morgens in de klas of in de gang te zetten.

Bij hevig regenweer spelen de kleuters én de leerlingen van de onderbouw (1e-2e-3e lj) onder het grote afdak; de leerlingen van de bovenbouw (4e-5e-6e lj) kunnen dan terecht onder het kleine afdak. De kleuters zetten hun boekentassen op de voorziene plaatsen onder de banken van het grote afdak. Ook de leerlingen kunnen bij regenweer hun boekentassen daar aan de banken plaatsen.

Aan de (groot)ouders vragen we vriendelijk, maar met aandrang, om ’s morgens niet op de speelplaats te blijven staan. Een kleuterjuf én de opvangverantwoordelijke staan elke ochtend 10 minuten voor het belsignaal op de speelplaats. Kleuters die het moeilijk hebben kunnen bij hen terecht als uw kindje moeilijk afscheid kan nemen. Een vriendelijke, kordate houding hierin blijft de enige verantwoorde manier. Hou het afscheid kort en ga door zonder terug te keren. Zeg wel dat u straks terugkomt!

De eerste week na een instapmoment mogen de ouders van de jongste kleuters van onze eerste kleuterklassen mee tot in de klas gaan. Op die manier kunnen de instappers tijdens hun eerste schooldagen wennen aan de omgeving.