SCHOOLVERZEKERING

De verzekeringspolis

Ons schoolbestuur heeft voor al zijn scholen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en kosten van geneeskundige verzorging afgesloten bij de

KBC-verzekeringen                 Schoenmarkt 35            2000      Antwerpen

De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die hun overkomen tijdens de schooluren overal waar zij onder toezicht staan van het personeel, en voor ongevallen op weg van en naar de school indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdsspanne.

 

Wat te doen bij een schoolongeval?

- De behandelende dokter vult het medisch attest van vaststelling in.

- De ouders bewaren zorgvuldig kopieën van alle doktersrekeningen en medische kosten die zij betaald hebben. Voor de apothekerskosten vragen zij het formulier 704 bij de apotheker.

- Het attest van tussenkomst van ziekenkas laat u invullen door uw mutualiteit.

- Het medisch attest, het attest van tussenkomst, het formulier 704 en de bewaarde documenten geeft u af op het secretariaat van de school.

-De verzekeringsmaatschappij betaalt het verschil ten laste van het lid uit.

DOCUMENTEN SCHOOLONGEVAL VOOR VERZEKERING (neem contact op met het secretariaat bij vragen)

 

Diefstal / verlies

Er is geen verzekering tegen diefstal / verlies. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar kleding, juwelen, schoolgerief, fiets en al wat het mee naar school neemt.

 

Schade aan brillen

Schade aan brillen valt uitsluitend onder de schoolverzekering als er ook lichamelijke schade is. Dit wordt bewezen met het medisch attest van vaststelling dat door de dokter wordt ingevuld.

 

Schade aan kledij

Wanneer kledij beschadigd wordt tijdens een activiteit onder leiding en toezicht van een leerkracht, dan kan de schade vergoed worden na voorlegging van de onkostennota.

Bij opzettelijk veroorzaakte schade zelfs indien deze veroorzaakt wordt tijdens een activiteit onder leiding en toezicht van een leerkracht, zullen de ouders van de betrokken kinderen, eventueel in samenspraak met de directie, een regeling moeten afspreken.