In het basisonderwijs moet een school instaan voor opvang en toezicht tijdens de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen. Die periode loopt vanaf 15 minuten voor de 1ste les 's morgens tot 15 minuten na de laatste les 's middags en vanaf 15 minuten voor de 1ste les 's namiddags tot 15 minuten na de laatste les 's avonds. Vele scholen zorgen voor meer opvang, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Een school kan voor vrijwillige opvang een financiële bijdrage aan de ouders vragen.

 

In onze school bieden we zowel voor- als naschools 25 minuten gratis toezicht aan.

De ochtendopvang start in onze school om 7.20 uur en gaat door in de turnzaal. Kinderen die vóór 8.10 uur toekomen op school moeten ook steeds naar de turnzaal gaan! Vanaf 8.10 uur is de opvang gratis.

Ook naschools is er op woensdag (betalend vanaf 11.50 uur) en vrijdag (betalend vanaf 15.30 uur) 25 minuten gratis opvang.

Omwille van het vervroegde einduur op maandag, dinsdag en donderdag zullen we op deze dagen ook 25 minuten gratis opvang aanbieden, d.w.z. dat op deze dagen de lessen eindigen om 15.20 uur en er gratis opvang is tot 15.45 uur.

Het avondtoezicht eindigt ten laatste om 18.00u. (‘s woensdags om 14 uur)

De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

In onze school wordt er geen studie onder toezicht ingericht. Wel hebben de leerlingen de kans om hun huiswerk in stilte te maken in het klasje naast de turnzaal. De kinderen die in de naschoolse opvang blijven, mogen hun huiswerk in geen geval op de speelplaats maken.

Tijdens de opvang staan de kinderen onder toezicht van een persoon die daarvoor de opdracht heeft gekregen. Zij zijn deze personen evenveel gehoorzaamheid en respect verschuldigd als aan hun leerkrachten.

Juf Kitty is te bereiken op het nummer 0474/99 32 17 (bv indien je uitzonderlijk uw kind later komt afhalen dan normaal)

Kinderen die in de naschoolse opvang blijven, mogen het schooldomein niet alleen verlaten, tenzij anders gecommuniceerd door de ouders. Bij twijfel houden we het kind op school.

We maken gebruik van een digitaal registratiesysteem. (vanaf het schooljaar 2019/2020 is er een nieuw scansysteem dat rechtstreeks verbonden is aan ons administratiepakket)

Kinderen die ’s morgens naar de voorschoolse opvang komen, laten hun kaartje ’s ochtends scannen door onze opvangverantwoordelijke. Als uw kind in de naschoolse opvang blijft, zal het kaartje gescand worden bij het verlaten van de opvang.

Sinds het schooljaar 2018/2019 maken we naschools opvangblokken van telkens 30 minuten.

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt per kind een vergoeding gevraagd aan de ouders. Per kind wordt jaarlijks ook een fiscaal attest opgemaakt.

 

PRIJZEN VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

(aangepaste prijzen sinds het schooljaar 2020-2021)
De prijs per begonnen half uur bedraagt €0,85. (prijs 5 cent verhoogd; goedgekeurd in schoolraad)

Voorschoolse opvang:
-Voor de kinderen die gebracht worden tussen 7.20 uur en 7.45 uur: € 2,00 / kind
-Voor de kinderen die gebracht worden tussen 7.45 uur en 8.10 uur: € 1,70 / kind

Naschoolse opvang op maandag – dinsdag - donderdag beginnend vanaf 15.45 uur:
-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 16.15 uur: € 0,85 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 16.45 uur: € 1,70 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 17.15 uur: € 2,55 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 17.45 uur: € 3,40 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 18.00 uur: € 3,80 / kind

Naschoolse opvang op woensdag beginnend vanaf 11.50 uur:
-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 12.30 uur: € 0,85 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 13.00 uur: € 1,70 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 13.30 uur: € 2,55 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 14.00 uur: € 3,40 / kind

Naschoolse opvang op vrijdag beginnend vanaf 15.30 uur:

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 16.00 uur: € 0,85 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 16.30 uur: € 1,70 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 17.00 uur: € 2,55 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 17.30 uur: € 3,40 / kind

-Voor de kinderen die afgehaald worden voor 18.00 uur: € 4,25 / kind

 

Bekijk hieronder een sfeerfilmpje van de opvang (2018 - gemaakt door juf Kitty)