De ochtendopvang start in onze school om 7.20u en gaat door in de turnzaal. Kinderen die vóór 8.10u toekomen op school moeten ook steeds naar de turnzaal gaan!

Het avondtoezicht start om 15.50u (’s vrijdags om 15.30u) en eindigt ten laatste om 18.00u. (‘s woensdags tot 14 uur)

In onze school wordt er geen studie onder toezicht ingericht. Wel hebben de leerlingen de kans om hun huiswerk in stilte te maken in het klasje naast de turnzaal. De kinderen die in de naschoolse opvang blijven, mogen hun huiswerk in geen geval op de speelplaats maken.

Tijdens de opvang staan de kinderen onder toezicht van een persoon die daarvoor de opdracht heeft gekregen. Zij zijn deze personen evenveel gehoorzaamheid en respect verschuldigd als aan hun leerkrachten.

Juf Kitty is te bereiken op het nummer 0474/99 32 17

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt een vergoeding gevraagd aan de ouders. Deze vergoeding wordt aangerekend per kind. Hierna vind je de bijdrageregeling. Per kind wordt jaarlijks ook een fiscaal attest opgemaakt.

PRIJZEN VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG (aangepaste prijzen vanaf het schooljaar 2017-2018)
Voorschoolse opvang:

  • Voor de kinderen die gebracht worden tussen 7.20 uur en 7.45 uur: € 1,90 / kind
  • Voor de kinderen die gebracht worden tussen 7.45 uur en 8.10 uur: € 1,60 / kind

Naschoolse opvang op volledige schooldagen beginnend vanaf 15.50 uur:

  • Voor de kinderen die afgehaald worden voor 17.00 uur: € 1,60 / kind
  • Voor de kinderen die afgehaald worden na 17.00 uur en voor 18.00 uur: € 3,20 / kind

Naschoolse opvang ’s woensdags beginnend vanaf 11.50 uur:

  • Voor de kinderen die afgehaald worden voor 13.00 uur: € 1,60 / kind
  • Voor de kinderen die afgehaald worden na 13.00 uur en voor 14.00 uur: € 3,20 / kind

Naschoolse opvang ’s vrijdags beginnend vanaf 15.30 uur:

  • Voor de kinderen die afgehaald worden voor 16.30 uur: € 1,60 / kind
  • Voor de kinderen die afgehaald worden na 16.30 uur en voor 17.30 uur: € 3,20 / kind
  • Voor de kinderen die afgehaald worden na 17.30 uur en voor 18.00 uur: € 4,80 / kind

Vanaf de start van het schooljaar 2017-2018 zullen de registraties van de opvangtijden gedigitaliseerd worden. Elk kind zal bij aanvang van het schooljaar een persoonlijke kaartje krijgen dat ’s morgens gescand zal worden als een kind naar de voorschoolse opvang komt. Indien een kind in de naschoolse opvang blijft, zal de kaart opnieuw gescand worden bij het verlaten van de opvang.

Filmpje met beelden uit onze opvang @kitty.greveraars

Enkele sfeerbeelden van de voor- en naschoolse opvang (schooljaar 2016-2017)


Gemaakt met Flickrset for Joomla.