Sorteren

Op onze school staan speciale vuilnisbakken waarin moet voorgesorteerd worden. Het gebruik hiervan wordt al in de kleuterschool aangeleerd.

Strikte toepassing van de voorschriften is vereist,

-omdat de omhaling gescheiden gebeurt van de gewone huisvuilomhaling en er streng wordt toegezien op correct sorteren. Bij fouten moet opnieuw gesorteerd worden;

-omdat sorteren van afval een automatisme moet worden. In dit kader passen ook onze vragen om de boterhammen niet in aluminiumfolie in te pakken maar wel in een brooddoos, en geen brik of blik mee te brengen naar school.

 

Netheid op de speelplaats, in de gangen en de toiletten

Er wordt verwacht dat iedereen de speelplaats, de gangen en de toiletten netjes houdt. Daarenboven wordt, volgens een beurtrol per klas, het afval opgeruimd. Tijdens het weekend wordt de speelplaats door een vrijwilliger helemaal proper gemaakt.

Er wordt niet kwistig omgesprongen met toiletpapier en na gebruik moet het toilet doorgespoeld worden. Het is een goede gewoonte de handen te wassen na elk toiletbezoek.

Om hygiënische redenen worden de toiletten meerdere keren per week gepoetst.

 

Boterhammendoos & drinkbussen

Kinderen die ’s middags op school boterhammen blijven eten, nemen die mee in een brooddoos.

We vragen onze leerlingen ook om dagelijks een drinkbus met water mee naar school te nemen. De kinderen kunnen deze doorheen de dag in de klassen bijvullen met kraantjeswater.

 

Milieuproject “Operatie Proper”

Sinds het schooljaar 2019/2020 nemen we deel aan de actie van Interza, nl Operatie Proper. Onze school zal zich engageren om bewuster om te gaan met de milieuproblematiek. Zo zijn er maandelijks zwerfvuilophalingen waar alle klassen aan deelnemen.

 

Preventiemaatregelen

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een risicoanalyse opgesteld in samenspraak met de preventieadviseur, preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het schoolgebeuren te garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn. Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen leerlingen.

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren.