De middagpauze start om 12.10 uur en eindigt om 13.10 uur.

We maken ’s middag gebruik van de infrastructuur van de zaal van het park van Relst die dienst doet als eetzaal. Indien de zaal ’s middags bezet is (bv omwille van koffietafel …) eten de kinderen in de klassen (of bij mooi weer op de speelplaats)

De leerkrachten met toezicht worden in de eetzaal bijgestaan door mevrouw Diane Op De Beeck.

 

 Bijdrage middagtoezicht

Voor het middagtoezicht wordt een bijdrage aangerekend, zowel voor de boterhammen- als de warme eters. Deze vergoeding wordt aangerekend per kind en bedraagt vanaf het schooljaar 2020/2021 €0,50/middag. (prijs 10 cent verhoogd; goedgekeurd in schoolraad)

Deze vergoeding valt weg vanaf het derde kind. Ouders die vorig schooljaar een studietoelage ontvingen en hiervan het bewijs bij de directie binnenbrengen, kunnen genieten van een sociaal tarief (€0,25/dag).

Deze vergoeding komt op de schoolrekening en per kalenderjaar wordt een fiscaal attest afgeleverd.

De kinderen die over de middag thuis eten en pas om 12.45 u. terug op school aankomen, betalen de middagopvang niet.

 

Warme maaltijden

Elke middag van een volledige schooldag kan uw kind soep en/of een warme maaltijd nemen. Het menu wordt maandelijks uitgehangen aan het raam aan de hoofddeur én is ook steeds hier terug te vinden op de schoolwebsite.

De bestelling van de warme maaltijden (+soep) moet verplicht op donderdag gebeuren voor de week die komt. Nabestellingen zijn niet mogelijk; afzeggen wegens ziekte kan wel maar moet voor 8.50 uur gebeurd zijn anders wordt de maaltijd wel mee geleverd en moet ze betaald worden.

 

Boterhammen

Uw kind kan ook boterhammen, meegebracht in een brooddoos, opeten.

De kinderen die woensdagmiddag in de naschoolse opvang blijven, kunnen dan ook hun meegebrachte boterhammen opeten.

 

Drankaanbod

We vinden het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan gezonde voeding en dranken. Sinds het schooljaar 2017/2018 is ons drankaanbod voor kleuters en leerlingen aangepast. Er wordt door de kinderen enkel nog water of melk gedronken.

Er wordt geen fruitsap meer aangebonden en het mag ook niet van thuis worden meegebracht.

Melk kan je nog steeds blijven bestellen via de school op donderdag voor de week erna. (zoals bij de soep en de warme maaltijden)

We willen vooral inzetten op WATER.

 

Drinkbus

Zeker in de lagere school raden we aan om dagelijks een drinkbus met water mee naar school te nemen. De leerlingen kunnen deze doorheen de dag in de klassen bijvullen met kraantjeswater.

’s Middags nemen de leerlingen van de lagere school hun drinkbus mee naar de eetzaal.

We raden aan om te kiezen voor een degelijk model waarbij de dop goed kan worden afgesloten. Op die manier kunnen we ongelukjes met uitgelopen drinkbussen vermijden.

Ook onze kleuters mogen gerust een drinkbus met water mee naar school brengen. ’s Middags in de eetzaal  krijgen ze echter water in een beker aangeboden.

 

PRIJZEN MIDDAGETEN EN DRANK

Warme maaltijd: soep, aardappelen, vis of vlees, groenten (aangepaste prijzen vanaf schooljaar 2018/2019)
          - Kleutermaaltijd:€ 3,00
          - Kinderen van de lagere school: € 4,00
Andere: (aangepaste prijzen vanaf schooljaar 2018/2019)
          Kop soep: € 0,60
          Flesje melk: € 0,60