Afspraken over kledij

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. D.w.z. dat de leerling zo gekleed is dat er ongehinderd kan gezeten, gelopen en gespeeld worden. De kledij mag geen aanstoot geven aan andere kinderen. Buitensporigheden (zoals vb strandkledij) kunnen door directie of leerkrachten verboden worden. Bij warme zonnige dagen dringen we er op aan (om gezondheidsredenen) dat de kinderen hoofd en schouders bedekken om verbranding te voorkomen. In de klas worden geen hoofddeksels gedragen.

Het is aan te raden alle kledij te voorzien van een etiket met daarin de naam van uw kind, zeker bij de kleuters. Dit voorkomt vergissingen en verwisselingen. Het vergemakkelijkt het zoeken naar de eigenaar van verloren kledingstukken of ander gerief.

 

Turnkledij

Voor onze kleutertjes zijn er geen specifieke verwachtingen rond kledij en schoeisel.

De leerlingen van de lagere school hebben voor de lessen bewegingsopvoeding turnpantoffels (liefst zonder veters en met een stevige zool) OF sportschoenen én een blauwe of zwarte short nodig. Een t-shirt met het logo van de school en een linnen zak worden gratis aangeboden door de ouderraad aan alle kinderen die in het 1ste leerjaar komen, en aan alle nieuwe leerlingen in de lagere school. Tijdens hun verdere schoolloopbaan kan een aangepast t-shirt zelf aangekocht worden in de school. (prijs €10 – aan te vragen bij onze turnleerkracht)

De turnkledij blijft steeds op school, in de linnen zakje aan de kapstok in de gang aan de klas.

Regelmatig brengen de kinderen deze turnzak mee naar huis, opdat de kledij een wasbeurt zou krijgen.

 

Persoonlijke bezittingen

Wij merken dat meer en meer kinderen beschikken over een gsm/smartphone. Wij begrijpen dat dit het veiligheidsgevoel verhoogt bij ouders van kinderen die zelfstandig naar huis gaan. Daarom verbieden wij het bezit ervan niet maar staan er wel op dat ze in de school uitgeschakeld worden. Diefstal van een gsm/smartphone valt echter niet onder de schoolverzekering.

Ook andere waardevolle voorwerpen (multimedia-apparatuur, juwelen, …) worden niet meegegeven naar school. Hiervan wordt ook niets verzekerd.

Alle voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn niet toegelaten op school.

 

Hebbedingetjes

Op regelmatige momenten verschijnen er op de speelplaats “hebbedingetjes” als gevolg van een of andere, meestal tijdelijke, rage! Wanneer ze overlast veroorzaken of de goede sfeer in de klas of op de speelplaats verstoren, behoudt het leerkrachtenteam zich het recht om die “hebbedingetjes” te verbieden op school.

Overlast kan bijvoorbeeld zijn: ruilen met ruzie tot gevolg. De goede sfeer verstoren kan bijvoorbeeld zijn: jaloezie, gebrek aan aandacht in de klas, stelen,… .