Elke woensdag, vanaf 28 september, kan uw kind ook meedoen met de fruitactie op school die wordt gecoördineerd door de gemeente.

Voor alle kleuters worden er 10 stuks gratis fruit aangeboden door gemeente, in principe telkens elke eerste woensdag van de maand.

Nieuw van dit schooljaar: ook voor de leerlingen van de lagere school worden er 10 gratis stuks fruit aangeboden door de gemeente.

De gratis fruitwoensdagen voor kleuters staan vermeld op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

Voor kleuters kan er daarnaast nog ingetekend worden op 22 stuks kleuterfruit extra aan de prijs van € 7,04.

In de lagere school kunnen ook de leerlingen zich inschrijven voor 22 stuks extra fruit aan de prijs van €7,70.

Om praktische redenen is het niet mogelijk om in te tekenen voor de fruitactie voor kleuters die pas in de loop van het schooljaar instappen.

De fruitbedeling vangt aan op woensdag 28/09/2022.

De laatste fruitbedeling is voorzien op woensdag 14/06/2023.

Je kan intekenen via een formulier dat begin september door het secretariaat zal worden verstuurd.