Omdat niemand twijfelt aan het gezonde effect van fruit in ons voedingspakket willen wij, met uw medewerking, onze wekelijkse fruitdag op woensdag verderzetten! Die dag geeft u zeker een stuk fruit mee in de plaats van elk ander tussendoortje. Ook op andere dagen vragen we om een stuk fruit, naast een koek, mee te brengen, maar ’s woensdags zeker!
Als iedereen meewerkt dan blijft de “goede gewoonte” die wij de vorige schooljaren konden opstarten voortbestaan!

SCHOOLFRUITACTIE
Je kan ook meedoen met de fruitactie op school die wordt gecoördineerd door de gemeente.
Voor alle kleuters worden er vanaf de maand oktober 10 stuks gratis fruit aangeboden door gemeente, telkens de eerste woensdag van de maand.
Er kan ingetekend worden op 20 stuks kleuterfruit extra.
In de lagere school kunnen de leerlingen inschrijven voor de fruitactie die 30 stuks fruit omvat.
PRIJZEN FRUITACTIE
kleuters (10x) : gratis  /  (20x extra voor ca € 6)
lagere school (30x): ca € 10