Openklasavond

Eind augustus is er een openklasmoment in de kleuterschool én in de lagere school. Iedereen kan komen kennismaken met de nieuwe leerkracht in de klas. (vanwege Corona maatregelen is dit de laatste 2 schooljaren niet doorgegaan; enkel voor nieuwe gezinnen op afspraak)

 

Klassikale infoavond bij het begin van het schooljaar

- Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt in de loop van de maand september een klassikale infoavond georganiseerd. Daar krijgt u alle informatie over de specifieke werking voor kinderen van die bepaalde leeftijd. Daarnaast legt de leerkracht u de afspraken uit die gelden in de klas. Uiteraard kan u dan ook vragen stellen. Het is echter niet de bedoeling individuele kinderen te bespreken.

- Bij de 5-jarigen (laatste kleuterklas) is er nog een infoavond in oktober/november i.v.m. schoolrijpheid en de overgang naar het eerste leerjaar. Deze wordt georganiseerd door het CLB.

We organiseren regelmatig individuele oudercontacten.

Oudercontacten

- Kleuterklassen  : K1A / K1B / K2

*oudercontact in november

*oudercontact in mei

- Kleuterklas  : K3

*oudercontact in november

*oudercontact de week voor de paasvakantie

- Lagere school (onderbouw)  : L1 / L2 / L3

*oudercontact de week voor de herfstvakantie (nieuw vanaf schooljaar 2022/2023)

*oudercontact de week voor de paasvakantie

*(doorloop)oudercontact eind juni zonder uur

- Lagere school (bovenbouw)  : L4 / L5 / L6

*oudercontact de voorlaatste week voor de kerstvakantie (nieuw vanaf schooljaar 2022/2023)

*oudercontact de week voor de paasvakantie

*(doorloop)oudercontact eind juni zonder uur

 

Oudercontacten voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden meestal niet op de algemene oudercontactavond georganiseerd, maar op andere momenten in samenspraak met de betrokken ouders.

 

Alle data zijn terug te vinden op de online “PARKSCHOOL-KALENDER”.

 

Los van onze “georganiseerde contacten” is het altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken voor of na schooltijd. Het is echter wel gemakkelijk om vooraf af te spreken. Doe dat voor of na schooltijd, niet tijdens de lesuren!

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind.