Kleuterturnen voor de kleuters

Twee keer in de week krijgen de kleuters extra bewegingsopvoeding onder leiding van onze kleuterturnleerkracht. Deze activiteit gaat door in de turnzaal van onze school. Door om te gaan met allerlei materialen, ballen, hoepels, kegels e.d. ervaren en ontdekken onze kleuters hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Dat gebeurt constant onder de vorm van spel op de speelplaats en in de gang maar dus ook tijdens de gerichte activiteit bewegingsopvoeding in de turnzaal.

Voor onze kleutertjes zijn er geen specifieke verwachtingen rond kledij en schoeisel.

Eens per jaar hebben onze kleuters hun eigen “schoolsportdag”.


Lichamelijke opvoeding in de lagere school

Tijdens de niet- zwemweek zijn er voor elke klas twee turnlessen onder leiding van een leermeester lichamelijke opvoeding. De kinderen hebben daarvoor witte turnpantoffels (liefst zonder veters en met een stevige zool) en een blauwe of zwarte short nodig. Een t-shirt met het logo van de school en een linnen zak worden gratis aangeboden door de ouderraad aan alle kinderen die in het 1ste leerjaar komen, en aan alle nieuwe leerlingen in de lagere school. Tijdens hun verdere schoolloopbaan moet een aangepast t-shirt zelf aangekocht worden in de school. (prijs €10 – zie bijdrageregeling) Je kan dit laten weten aan onze turnleerkracht Pieter of aan de klasleerkracht. De turnkledij blijft steeds op school, in de linnen zakje aan de kapstok in de gang aan de klas. Regelmatig brengen de kinderen deze turnzak mee naar huis, opdat de kledij een wasbeurt zou krijgen.

Omwille van medische redenen kan er in samenspraak met de turnleerkracht afgesproken worden om loopschoenen te dragen.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Eens per jaar hebben onze leerlingen hun eigen “schoolsportdag”.


MOEV

Enkele keren per schooljaar wordt op woensdagnamiddag één of andere sportactiviteit georganiseerd door MOEV (voorheen SVS: Stichting Vlaamse Schoolsport) De turnleerkracht zorgt voor de inschrijvingen en de begeleiding. Bereidwillige ouders voeren de kinderen naar en van de plaatsen waar deze sportactiviteiten georganiseerd worden. Na de sportactiviteit worden de kinderen terug naar school gebracht, tenzij anders is afgesproken.