Praktische afspraken in onze school
Belangrijk: Wanneer uw kind ziek is, blijft het best thuis.

Hoe verwittigen bij afwezigheid?

Vanaf 8.30u telefonisch (016 / 65 53 53)

of via mail:

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(ma/do/vrij)
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (di/woe)

Je kan de afwezigheid ook melden via het contact e-mailadres van de leerkracht van uw kind.

ALGEMENE PRINCIPES

Kleuterschool:
Het is goed de kleuterjuf te verwittigen wanneer een kindje afwezig is wegens ziekte of een andere omstandigheid, ook wanneer u voorziet dat uw kindje om één of andere reden voor een langere tijd niet naar school zal komen (bv. u gaat op vakantie).

Lagere school:
De leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig. (dit zijn de kinderen die in de lagere school zitten, ook een kind op kleuterleeftijd dat toch reeds in de lagere school zit of een kind dat reeds in de lagere school zou moeten zitten maar aangeraden werd nog een jaartje in de kleuterklas te blijven):
Zij moeten voor iedere afwezigheid een briefje afgeven aan de leerkracht.
Dat kan eerst telefonisch maar moet daarna dus schriftelijk bevestigd worden hetzij door de ouders (afwezigheidskaart) hetzij met een doktersattest.

 Klik hier voor de brochure van de overheid: `Doktersbriefje nodig?´

Afwezig wegens ziekte

-Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

-Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

-Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

-Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

-het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

-het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

-de deelname aan time-out-projecten;

-in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Op de website van onderwijs Vlaanderen vind je hier meer info.