Regeling afhalen kleuters en leerlingen lagere school (na schooltijd)

 • Onmiddellijk na schooltijd worden de jongste kleuters (2,5- / 3- en 4-jarigen) afgehaald aan de voordeur van de school. De oudere kleuters (4- en 5- jarigen) wachten, net als de leerlingen van de lagere school op de speelplaats in de rij. De kleuters die niet aan de voordeur afgehaald werden, worden door de kleuterjuffen begeleid naar de speelplaats en wachten daar samen met de kinderen van de lagere school tot de avondopvang start.
 • De kinderen van de lagere school en de oudste kleuters (4- en 5- jarigen) die niet meegaan met een rij worden afgehaald in de school zelf langs de schoolpoort aan de straatkant of langs de schoolpoort aan het park. Nadat de fietsrijen de schoolpoort voorbij zijn, zal een leerkracht de poort openen, waarna de (groot)ouders de speelplaats kunnen opkomen.
 • REGELING VANAF 1/9/2020
  • De kleuters van de muizen- en poezenklas worden afgehaald aan de voordeur van de school.
  • De kleuters van de kikker- en konijntjesklas verlaten de school via de schoolpoort aan de straatkant.
  • de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar wachten onder het kleine afdak en verlaten de school via de schoolpoort naar het park.
  • de leerlingen vanaf het 3e leerjaar verzamelen op het grasveld in het park. De ouders wachten in de centrale zone op voldoende afstand van elkaar.
   Ouders met meerdere kinderen op verschillende afhaalplaatsen spreken met hun kind (en evt met de leerkracht) af welk kind ze eerst oppikken.
 • Geen enkel kind mag zonder begeleiding de school verlaten!
 • Verwittig steeds vooraf schriftelijk als iemand anders dan gewoonlijk uw kind komt afhalen! Doe dat ook voor kinderen die niet in de naschoolse opvang blijven en na schooltijd aan de schoolpoort afgehaald worden.
 • De schoolpoort aan de straatkant gaat op slot om 15.50 uur. Vanaf dan worden alle kinderen die in de opvang blijven, opgehaald via de poort in het Park van Relst.
 • Na het afhaalmoment is het belangrijk om de speelplaats zo snel mogelijk te verlaten, zodat de leerkrachten met toezicht voldoende overzicht blijven houden op de kinderen die in de opvang blijven.
 • Kinderen die uit de school zijn vertrokken, mogen daarna niet meer terug op de speelplaats komen. (verwarrend voor de opvangverantwoordelijke)

FIETSRIJEN

Voor de kinderen die na schooltijd naar huis gaan, zijn er rijen die begeleid worden door leerkrachten:

 • een rij bij het oversteken van de Aarschotsebaan / Terloonststraat via de schoolpoort aan de straatkant
 • een rij naar Aarschotsebaan / Hutstraat via de schoolpoort aan het park richting het parkpoortje achteraan het grasveld

Bij te slecht weer zal deze laatste rij de school verlaten langs de poort aan de straatkant. Dit wordt de dag zelf beslist afhankelijk van de weersomstandigheden.

De kinderen bewegen zich zo veilig mogelijk op de openbare weg en volgen de richtlijnen van de leerkrachten stipt op. Ze sluiten goed aan bij de rij. Zodra de rijen ontbonden zijn, valt ook elke verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkrachten weg.

SCHOOLPOORTEN

Het is belangrijk om de schoolpoorten steeds dicht te doen wanneer je ’s morgens, ’s middags of naschools uw kind brengt of afhaalt.

De poort aan het park kan steeds in ‘kinderslot’, de poort aan de straatkant kan dicht gedaan worden dmv een schuifslotje en de voordeur blijft in principe gans de dag gesloten behalve tijdens het afhaalmoment van de jongste kleuters op het einde van de schooldag.

PARKPOORTJE

Het parkpoortje wordt ’s morgens (8.00 uur ten vroegste; 8.15 uur ten laatste) geopend, zodat de kinderen op een veilige manier door het park de school kunnen binnen komen.

Ook naschools zal het parkpoortje dagelijks worden geopend, zodat ook de kinderen die met de naschoolse (fiets)rij meegaan, hier gebruik van kunnen maken.

Enkel bij te slecht weer blijft het parkpoortje gesloten.

REGELING VANAF 1/9/2020
Het parkpoortje achteraan in het park zullen we net zoals vorig schooljaar een kwartier voor het einde van de schooldag al losmaken. Op die manier kunnen ouders het park ook binnenkomen via het wegje. Na schooltijd blijft het poortje ook nog een tiental minuten open.
En ook ’s morgens zal het poortje geopend worden.