*Sorteren

Op onze school staan speciale vuilnisbakken waarin moet voorgesorteerd worden. Het gebruik hiervan wordt al in de kleuterschool aangeleerd.

Strikte toepassing van de voorschriften is vereist,

-omdat de omhaling gescheiden gebeurt van de gewone huisvuilomhaling en er streng wordt toegezien op correct sorteren. Bij fouten moet opnieuw gesorteerd worden;

-omdat sorteren van afval een automatisme moet worden. In dit kader passen ook onze vragen om de boterhammen niet in aluminiumfolie in te pakken maar wel in een brooddoos, en geen brik of blik mee te brengen naar school.

 

*Netheid op de speelplaats, in de gangen en de toiletten

Er wordt verwacht dat iedereen de speelplaats, de gangen en de toiletten netjes houdt. Daarenboven wordt, volgens een beurtrol per klas, het afval opgeruimd. Tijdens het weekend wordt de speelplaats door een vrijwilliger helemaal proper gemaakt.

Er wordt niet kwistig omgesprongen met toiletpapier en na gebruik moet het toilet doorgespoeld worden. Het is een goede gewoonte de handen te wassen na elk toiletbezoek.

Om hygiënische redenen worden de toiletten meerdere keren per week gepoetst.

 

*Drinkbussen

We raden onze leerlingen aan om dagelijks een drinkbus met water mee naar school te nemen. De kinderen kunnen deze doorheen de dag in de klassen bijvullen met kraantjeswater.

Zonneslim, dat is verstandig met de zon omgaan door kinderen te beschermen tegen de zon. Door onze kinderen de juiste reflexen mee te geven, zijn we allen “slimmer in de zon”! Ook de Parkschool wil een zonneslimme school zijn. Wij willen hierbij niet enkel onze leerlingen van de lagere school betrekken, maar ook onze kleuters! Meer info over dit project vind je via deze link: http://www.kanker.be/zonneslimmeschool/

 

Als “zonneslimme school” hebben we de betrachting om onze kinderen verstandig met zon te laten omgaan. Op zonnige dagen kunnen ouders zonnecrème meegeven met hun kind. De kinderen van de lagere school kunnen zich in de klassen insmeren. Ook kan je bijvoorbeeld een hoedje meegeven met je kind of een zonnebril ! Kinderen krijgen op zonnige dagen ook de mogelijkheid om te schuilen onder ons afdak.

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

Link naar de beknopte kalender.