Luizen kunnen bij elk kind, in elke school en op elk moment van het schooljaar opduiken. Toch blijkt de periode na een vakantie een piekmoment te zijn.

 

MELDING AAN DE SCHOOL

We vragen u om steeds alert te blijven en de haren van uw kind regelmatig na te kijken. Indien u luizen of levende neten vindt, gelieve uw kind te behandelen én de school op de hoogte te brengen.

Dit kan via de agenda van uw kind. Je kan ook meteen het secretariaat contacteren via 016/65 53 53 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is écht van belang om besmetting met luizen door te geven aan de school.

 Bij melding door een ouder verstuurt de school een (digitale) brief via e-mail aan de andere ouders van die klas. We gaan hier discreet mee om, maar willen tegelijkertijd de “luizentaboe” doorbreken door dit bespreekbaar te maken.

 

BEHANDELING

Indien u neten en/of luizen vaststelt, gelieve dan de nodige maatregelen te treffen: d.w.z. een degelijk product gebruiken en de behandeling voldoende keren herhalen tot alle neten en/ of luizen verdwenen zijn!

Om de luizenproblematiek op een doeltreffende wijze te voorkomen en te bestrijden, is het noodzakelijk dat alle ouders samen op hetzelfde moment het probleem aanpakken.

 

De “natkamtest” is de meest geschikte manier om van de neten verlost te geraken. Bekijk dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=QPws_SO1_mU

Preventief behandelen is zeker niet aanbevolen!

 

Voor meer informatie ivm luizen-/neten kan u volgende website bezoeken:

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/luizen-te-lijf-1

 

Je kan hier nog enkele documenten raadplegen:

-Stappenplan natkamtest

-Presentatie ivm luizen door CLB

 

KRIEBELTEAM OP RONDE

In de school fungeert het “kriebelteam” dat bestaat uit enkele vrijwilligers (ouders, grootouders, medewerkers van de school)

Drie keer per schooljaar (na de herfst-, kerst- en paasvakantie) gaan ze op ronde in alle klassen om bij de kinderen preventief een luizen- en netencontrole te doen. Bedoeling is om eventuele besmetting vroegtijdig te detecteren.

Nadien wordt daarover gecommuniceerd aan de ouders.

Wie zin heeft om deel uit te maken van het kriebelteam, kan dit laten weten aan Lenka (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Alvast bedankt!

 

Met vriendelijke groeten,

Parkschool

&

De CLB-arts en –verpleegkundige

Als een kind een kleine wonde heeft wordt de eerste hulp aangeboden door een leerkracht of toezichter. Van zodra de oudere leerlingen de EHBO basis onder de knie hebben, kunnen zij deze handelingen ook uitvoeren (onder toezicht van een leerkracht).

Zwaardere wonden of wonden met veel bloed worden steeds door een leerkracht verzorgd.

 

Indien het kind naar een dokter moet, worden de contactpersonen die u op de inschrijvingsfiche vermeldde gecontacteerd om het kind te komen halen. Als de school niemand kan bereiken proberen we zelf naar een dokter te gaan. Meestal is dat de praktijk van dokter Van Hoof op de Aarschotsebaan.

 

We hopen dat het niet gebeurt maar als de wonde zeer ernstig is bellen we eerst naar de dienst 100 en contacteren we onmiddellijk daarna de ouders.

De verzekeringspolis

Ons schoolbestuur heeft voor al zijn scholen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en kosten van geneeskundige verzorging afgesloten bij de

KBC-verzekeringen                 Schoenmarkt 35           2000     Antwerpen

De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die hun overkomen tijdens de schooluren overal waar zij onder toezicht staan van het personeel, en voor ongevallen op weg van en naar de school indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdsspanne.

 

Wat te doen bij een ongeval?

- De behandelende dokter vult het medisch attest van vaststelling in.

- De ouders bewaren zorgvuldig kopieën van alle doktersrekeningen en medische kosten die zij betaald hebben. Voor de apothekerskosten vragen zij het formulier 704 bij de apotheker.

- Het attest van tussenkomst van ziekenkas laat u invullen door uw mutualiteit.

- Het medisch attest, het attest van tussenkomst, het formulier 704 en de bewaarde documenten geeft u af op het secretariaat van de school.

-De verzekeringsmaatschappij betaalt het verschil ten laste van het lid uit.

 

Diefstal / verlies

Er is geen verzekering tegen diefstal / verlies. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar kleding, juwelen, schoolgerief, fiets en al wat het mee naar school neemt.

 

Schade aan brillen

Schade aan brillen valt uitsluitend onder de schoolverzekering als er ook lichamelijke schade is. Dit wordt bewezen met het medisch attest van vaststelling dat door de dokter wordt ingevuld.

 

Schade aan kledij

Wanneer kledij beschadigd wordt tijdens een activiteit onder leiding en toezicht van een leerkracht, dan kan de schade vergoed worden na voorlegging van de onkostennota.

Bij opzettelijk veroorzaakte schade zelfs indien deze veroorzaakt wordt tijdens een activiteit onder leiding en toezicht van een leerkracht, zullen de ouders van de betrokken kinderen, eventueel in samenspraak met de directie, een regeling moeten afspreken.