Sinds het schooljaar 2018/2019 eindigen de activiteiten en lessen op maandag, dinsdag en donderdag om 15.20 uur (i.p.v. om 15.30 uur)

OVERZICHT

Gratis voorschools toezicht op de speelplaats van 8.10 u. tot 8.35 u.

Aanvang lessen om 8.35 u.

Voormiddagspeeltijd kleuterschool van 9.55 u. tot 10.10 u.

Voormiddagspeeltijd lagere school van 10.15 u. tot 10.30 u.

Middagpauze van 12.10 u. tot 13.10 u.

Namiddagspeeltijd lagere school van 14.15 u. tot 14.30 u.

Namiddagspeeltijd kleuterschool van 14.35 u. tot 14.50 u.

Einde schooldag op maandag, dinsdag, donderdag om 15.20 u. (’s woensdags om 11.25 u.; ’s vrijdags om 15.05 u.)

Gratis naschools toezicht op de speelplaats op maandag, dinsdag, donderdag tot 15.45 u. (’s woensdags tot 11.50 u.; ’s vrijdags tot 15.30 u.)

Op tijd op school

 Het is aangenaam om met de hele klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen.

  • Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien het klasgebeuren. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. Kinderen die te laat komen, haasten zich naar hun klas en verontschuldigen zich bij de leerkracht.
  • Een leerplichtig kind dat pas na het eerste half uur van de voor- of namiddag in de klas komt, moet een nota van de ouders bij zich hebben. Die nota wordt bewaard in het aanwezigheidsregister van de klas.
  • Van de “regelmatige telaatkomers” houdt de klasleerkracht een overzicht bij. Bij herhaaldelijk te laat komen zal op basis van dit document in gesprek gegaan worden met de ouders om samen te bekijken hoe dat te laat komen kan vermeden worden.

Aandachtspunten ’s morgens op de speelplaats

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen, en zeker onze (jongste) kleuters op een rustige en veilige manier in de school kunnen toekomen.

  • Kleuters en leerlingen spelen ’s morgens op hun eigen stuk van de speelplaats.
  • Boekentassen en rugzakken worden op de voorziene plaats gezet. Het is niet toegelaten om de boekentas ’s morgens in de klas of in de gang te zetten.
  • Bij hevig regenweer spelen de kleuters én de leerlingen van de onderbouw (1e-2e-3e lj) onder het grote afdak; de leerlingen van de bovenbouw (4e-5e-6e lj) kunnen dan terecht onder het kleine afdak. De kleuters zetten hun boekentassen op de voorziene plaatsen onder de banken van het grote afdak. Ook de leerlingen kunnen bij regenweer hun boekentassen daar aan de banken plaatsen.
  • Aan de (groot)ouders vragen we vriendelijk, maar met aandrang, om ’s morgens niet op de speelplaats te blijven staan.
  • Kinderen die ’s morgens naar school worden gebracht mogen om geen enkele reden daarna de school nog verlaten.

Aandacht voor onze jongste kleuters

Een kleuterjuf én de opvangverantwoordelijke staan elke ochtend 10 minuten voor het belsignaal op de speelplaats. Kleuters die het moeilijk hebben kunnen bij hen terecht als uw kindje moeilijk afscheid kan nemen. Een vriendelijke, kordate houding hierin blijft de enige verantwoorde manier. Hou het afscheid kort en ga door zonder terug te keren. Zeg wel dat u straks terugkomt!

De eerste week na een instapmoment mogen de ouders van de jongste kleuters van onze eerste kleuterklassen mee tot in de klas gaan. Op die manier kunnen de instappers tijdens hun eerste schooldagen wennen aan de omgeving.

REGELING vanaf 1/9/2020:

De kinderen gaan ’s morgens bij het binnenkomen vanaf 8.20u rechtstreeks naar de klas. Ze hoeven bij het binnenkomen niet te ontsmetten op de speelplaats maar wassen hun handen grondig bij het binnenkomen in de klas.
De kinderen die naar de voorschoolse opvang komen, gaan naar de turnzaal bij juf Kitty en wassen daar hun handen. De betalende opvang loopt tot 8.10u; de kinderen die tussen 8.10u en 8.20u de school binnenkomen verzamelen op de speelplaats en wassen eerst hun handen in de sanitaire ruimte van de prefab. Indien mogelijk laat je uw kind pas vanaf 8.20u naar school komen, zodat het onmiddellijk naar de klas kan gaan. Let wel: de activiteiten en lessen starten om 8.35u dus ten laatste dan verwachten we elk kind in de klas.
Beide schoolpoorten kunnen gebruikt worden om de school binnen te komen. Indien mogelijk, kom je met de fiets of te voet naar school. De kinderen die met de auto worden gebracht en parkeren voorbij het park, komen de school binnen via het park. De fietsers gaan steeds via het park en komen zo de school binnen. Op die manier is er een goede spreiding over beide schoolpoorten.