Voor kleuters en kinderen van de lagere school kan je een schooltoelage aanvragen.

Website voor online aanvraag:

https://studietoelagen.be/

Hulp nodig?

https://studietoelagen.be/hulp-nodig

 

Schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.

De bedragen zijn verschillend voor kleuter en leerlingen.

Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage.

Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang.

Gaat je kleuter bijna of pas naar school? Vraag een schooltoelage aan vanaf de 1ste kleuterklas. Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen ze meestal hun hele onderwijsloopbaan lang een toelage. Dus ook in het lager en secundair onderwijs en als student.

 

MIDDAGTOEZICHT: sociaal tarief indien je bewijs van toelage hebt.

Sinds het schooljaar 2013-2014 wordt er in school onze een bijdrage voor middagtoezicht aangerekend, per dag dat uw kind in de school blijft eten, zowel voor de boterhammen- als de warme eters. Deze vergoeding wordt aangerekend per kind en bedraagt € 0.40/dag. Deze vergoeding valt weg vanaf het derde kind. Ouders die vorig schooljaar een studietoelage ontvingen en hiervan het bewijs bij de directie binnenbrengen, kunnen genieten van een sociaal tarief (0,20 euro/dag).