De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

In onze school streven we naar een optimale samenwerking tussen ouders en school, zodat beide partijen achter een genomen advies / beslissing kunnen staan in het belang van het kind.

 

Indelingen van onze klassen

In de kleuterschool maken we 4 klassen waarbij de 4- en 5- jarigen volgens leeftijd ingedeeld zitten. In de 2 eerste kleuterklassen kiezen we voor gemengde groepen 2,5-jarigen en 3-jarigen met een geleidelijke instroom van de instappers over beide klassen.

  • Door met gemengde klasgroepen te werken kunnen we gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van de individuele kleuter
  • Organisatorisch houden we tevens de klasgrootte in de hand omdat er na een instapmoment geen kleuters moeten doorgeschoven worden  naar een andere klasgroep.

Deze manier van werken hebben we toegepast tijdens de voorbije schooljaren en met de betrokken kleuterjuffen regelmatig tussentijds positief geëvalueerd.

 

In de lagere school maken we 6 klassen. De leerlingengroepen worden ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem.