Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in welke groep je kind zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

Organisatie van de leerlingengroepen in de Parkschool

In de lagere school maken we 6 klassen. De leerlingengroepen worden ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem.

In de kleuterschool maken we 4 klassen waarbij de 4- en 5- jarigen volgens leeftijd ingedeeld zitten.

In de jongste kleuterklassen kiezen we voor gemengde groepen 2,5-jarigen en 3-jarigen met een geleidelijke instroom van de instappers over beide klassen tijdens het schooljaar. Door met gemengde klasgroepen te werken kunnen we gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van de individuele kleuter. Organisatorisch houden we tevens de klasgrootte in de hand omdat er na een instapmoment geen kleuters moeten doorgeschoven worden  naar een andere klasgroep.