Parkschool-kalender huidige schooljaar

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste data voor het komende schooljaar.

Op de online kalender vind je steeds de laatste versie.

 

 

Vakanties

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Er zijn 5 vakantieperiodes:

  • Herfstvakantie (1 week)
  • Kerstvakantie (2 weken)
  • Krokusvakantie (1 week)
  • Paasvakantie (2 weken)
  • Zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus)

Voor zover die dagen niet in een vakantieperiode vallen, is er ook geen school op 11 november, paas­maandag, 1 mei, Hemelvaartsdag en de dag erna en op pinkstermaandag.

Schoolvakanties:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren

 

Vrije dagen

Er zijn naast de schoolvakanties nog een aantal vakantiedagen die elke school vrij kan nemen.

Een school voor basisonderwijs beschikt over 2 vrije dagen, die ze ook in halve dagen kan opnemen.

Voor pedagogische studiedagen voor de leerkrachten kan een basisschool de lessen gedurende 1,5 dag per schooljaar schorsen. Ook die 1,5 dag mag de school in 3 halve dagen opsplitsen.

Een school waarvan de lokalen gebruikt zijn om stemmen te tellen bij verkiezingen, kan de dag na die verkiezingen de les­sen een halve dag schorsen.

Tot slot kan de school de lessen de laatste schooldag voor de zomervakantie een halve dag schorsen, zodat de school in staat is om oudercontacten of andere typische opdrachten aan het einde van het schooljaar te realiseren.