Directie

DirecteurMeester Kevin
Aelbrecht

Kevin Aelbrecht

Administratieve Medewerkers

Secretariaat
Boekhouding


Mevr. Nadine
Van Steenweghen

Nadine Van Steenweghen

Secretariaat
Algemeen
+ lokale preventieadviseur
Mevr. Lenka
Wingelinckx

Lenka Wingelinckx

Kleuterschool

K1A
Muizenklas


Juf Ellen
Pelgrims

Ellen Pelgrims

K1B
Poezenklas


Juf Cindy
Verschueren

Cindy Verschueren

K2
Kikkerklas


Juf Tine
Butzen

Tine Butzen

K3
Konijntjesklas


Juf Elly
Meys

Elly Meys

Zorgleerkracht kleuter
+ 1° leerjaar
+ beleidsondersteuner
Juf Ine
De Volder

Ine De Volder

Kleuterturnen
+ Konijntjesklas (vrijdag)


Juf Ellen
Vermeylen

Ellen Vermeylen

KinderverzorgsterJuf Kitty
Greveraars

Kitty Greveraars

Lagere school

1° Leerjaar


Juf Christine
Michiels

Christine Michiels

2° Leerjaar


Juf Ilse
Van Dijck

Ilse Van Dijck
(Duobaan)

2° Leerjaar
+ zorgleerkracht

Meester Geert
Fransoo

Geert Fransoo
(Duobaan)

3° Leerjaar


Juf Lut
Spreuwers

Lut Spreuwers
(Duobaan)

3° Leerjaar


Juf Bernadette
Van Horenbeeck

Bernadette Van Horenbeeck
(Duobaan)

3° Leerjaar
+ zorgcoördinator

Juf Sylvie
Meert

Sylvie Meert
(Duobaan)

4° Leerjaar


Juf Ingrid
Van Eyken

Ingrid Van Eyken

5° Leerjaar


Juf Diane
Dom

Diane Dom

6° Leerjaar A


Juf Ellen
Verstraeten

Ellen Verstraeten

6° Leerjaar B


Juf Jentl
Van Roosbroeck

Jentl Van Roosbroeck

Bewegingsopvoeding
& zwemmen


Meester Pieter
Verhaegen

Pieter Verhaegen

Coördinatoren

Zorg
Juf Sylvie
Meert

Sylvie Meert

ICT
Meester Jelle
Luyten

Jelle Luyten

Centrum Leerlingen Begeleiding

Ondersteunende medewerkers

refterhulp 's middags
+ onderhoud


Mevr. Diane
Op De Beeck

Diane Op De Beeck

refterhulp 's middags
+ voor- en na schoolse opvang
Juf Kitty
Greveraars

Kitte Greveraars

Ouder- & Schoolraad

Voorzitter Ouderraad
Björn
Vlassenbroeck

Bjorn Vlassenbroeck

Voorzitter Schoolraad
Catherine
Van Dessel

Catherine Van Dessel